Το διάστημα 22-28/06/2024 συμμετείχαμε στο training course Inovland 3.0, με έδρα την όμορφη Tarouca της Πορτογαλίας, όπου φιλοξενηθήκαμε απο τον οργανισμό Inovterra. To TC αφορούσε στην προσέλκυση όλο και περισσότερων ανθρώπων στις υπαίθριες περιοχές και στον τρόπο ζωής που αυτές εκφράζουν. Μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές (και όχι μόνο) δραστηριότητες διαπιστώσαμε πως οι περισσότερες προκλήσεις της αγροτικής ζωής είναι κίβδηλες και πως αν αλλάξει ο τρόπος σκέψης καθώς και οι προτεραιότητες μας, όλα είναι εφικτά. Η μη τυπική, διαδραστική και βιωματική εκπαίδευση που παρείχε το πρόγραμμα έδωσε σε όλους μας τα σωστά ερεθίσματα για προβληματισμό απέναντι στην ιδέα ενός νέου τρόπου ζωής. Η συνδιαλλαγή με νέους ανθρώπους από τόσες διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Λιθουανία, Σλοβακία, Πορτογαλία) μας επέτρεψε να αναλογιστούμε νέους τρόπους σκέψης και διαχείρισης των προβλημάτων μας, επικοινωνώντας αποτελεσματικά και ανταλλάζοντας πληροφορίες, γνώσεις και στοιχεία κουλτούρας. Επίσης, αυτή η εμπειρία μας έφερε ακόμα πιο κοντά στη φύση και στην καθημερινή άσκηση.

Ευχαριστούμε τo You in Europe και την Inovterra για τη μοναδική εμπειρία που ζήσαμε!
Σοφία, Μαρία, Νικηφόρος
***
Between 22-28/06/2024 we participated in the Inovland 3.0 training course, based in the beautiful Tarouca, Portugal, where we were hosted by the organization Inovterra. The TC referred to attracting more and more people to the rural arias and the lifestyle they express. Through various educational activities we realized that most of the challenges of rural life are artificial and that if the way of thinking and the priorities change, everything is possible. The non-formal, interactive and experiential education provided by the program gave all of us the right stimuli to reflect on the idea of a new way of life. Interacting with young people from so many different countries (Italy, Spain, Romania, Lithuania, Slovakia, Portugal) allowed us to discover new ways of thinking and managing our problems by communicating effectively and exchanging information, knowledge and elements of culture. Also, this experience brought us even closer to nature and daily exercise.
Thank you to You in Europe and Inovterra for the unique experience!
Sofia, Maria, Nikiforos
***
Check out more photos here!