Μια ξεχωριστή εμπειρία μας περίμενε όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αίτηση για το
σεμινάριο “Informal creativity” που πραγματοποιήθηκε στο όμορφο Lisieux, της
Νορμανδίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η επαφή μας με τα γραφικά και οπτικά
εργαλεία, έτσι ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε ένα
περιβάλλον μάθησης που προωθεί την δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την
αυτοέκφραση.
Ο αρχικός μας ενδοιασμός λόγω του ότι η εμπειρία μας ήταν μικρή, ξεπεράστηκε
από τα πρώτα κιόλας λεπτά του σεμιναρίου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκίνησε
δυναμικά με την πρώτη μέρα αφιερωμένη στο να γνωριστούμε μεταξύ μας μέσα από
δραστηριότητες και ομαδικά παιχνίδια. Οι επόμενες μέρες ήταν αφιερωμένες στον
δημιουργικό σχεδιασμό είτε ατομικά είτε ομαδικά. Συγκεριμένα εξερευνήσαμε την επιρροή
των σκιών και σκιαγραμμάτων στα σκίτσα και στις λέξεις, τον δυναμισμό των χρωμάτων
καθώς και την χρήση των συναισθημάτων μέσω σκίτσων και εικόνων. Επίσης, σημαντικός
ήταν και ο πειραματισμός σε σχέση με την κινησιολογία των ανθρωπόμορφων σχεδίων.
Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του σεμιναρίου ήταν η εκμάθηση της διαχείρισης της
επαγγελματικής και προσωπικής μας ζωής μέσω οπτικών σημειώσεων και πληροφοριών
καθώς επίσης και οπτικών ιστοριών και μηνυμάτων.
Εν τέλει, χρησιμοποιώντας την φαντασία , τα ενδιαφέροντα αλλά και τις δεξιότητες
που αποκτήσαμε μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε το δικό μας workshop. Με
ομαδικότητα και συνεργασία κάναμε αξιόλογη προσπάθεια κάτι που στην αρχή του
σεμιναρίου φάνταζε αδιανόητο.
Αυτό το ταξίδι θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη μας. Γνωρίσαμε ανθρώπους από
διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, κάναμε φιλίες, ανταλλάξαμε καλές πρακτικές και
ιδέες για νέες δράσεις και ζήσαμε εμπειρίες που θα μας μείνουν αξέχαστες.
Ιωάννα, Χαρά, Ζωή

***

A special experience awaited us when we decided to apply for the "informal
creativity" training course held in beautiful Lisieux, Normandy. The purpose of the program
was to introduce us to graphic and visual tools so that we can create and support a learning
environment that promotes creativity, critical thinking and self-expression.
Our initial fear due to our lack of experience was overcome from the very first
minutes of the seminar. The training course started strongly with the first day dedicated to
getting to know each other through activities and group games. The following days were
dedicated to creative design either individually or in groups. In particular we explored
through drawing, the influence of shadows and silhouettes on sketches and words, the
dynamism of color and the use of emotions to images. Experimentation with the kinesiology
of anthropomorphic designs was also important. A very interesting part of the seminar was
learning how to manage our professional and personal lives through visual notes as well as
through visual stories and messages.

Finally, using the imagination, the interests and the skills we acquired, we were
asked to create our own workshop. With teamwork and cooperation, we made a worthy
effort, something that at the beginning of the seminar seemed unimaginable. This trip will
be etched in our memory. We met people from different countries and cultures, made
friendships, exchanged good practices and ideas for new actions and we had, finally,
unforgettable experiences.

Ioanna, Xara, Zoi

***

Check out more pictures here!

https://drive.google.com/drive/folders/1HBitWy68lyyiQucszBpn4OUqGQcEmHGb?usp=sharing