Η Αιμιλία, η Βερόνικα, ο Νεκτάριος και ο Βαγγελης συμμετείχαν στο training course ”Feed your planet” στο Boutx, της Γαλλίας. Ήμασταν άτομα από Ελλάδα, Τουρκία, Αρμενία, Τσεχία, Ουκρανία, Ιταλία, Μαρόκο, Δανία και Γαλλία. Το training course αφορούσε τα σημερινά περιβαλλοντικά προβλήματα – προκλήσεις, την ανάγκη διατήρησης του οικοσυστήματός μας και προώθησης ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Οι άμεσες επιπτώσεις των πράξεών μας στον πλανήτη απειλούν την οικολογική ισορροπία, επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής μας και αυτή των μελλοντικών γενεών. Αυτή η προσέγγιση στόχευσε στη διάδοση γνώσεων, εμπειριών και επιτυχιών στην υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών. Ο απώτερος στόχος που έγινε πραγματικότητα ήταν η δημιουργία μιας συνεργατικής πλατφόρμας όπου άτομα, κοινότητες και οργανισμοί συνεργαστήκαμε για τον εντοπισμό και την εφαρμογή απτών λύσεων.
Χάρη στο πρόγραμμα ενισχύσαμε την ευαισθητοποίηση και διέγερση της συλλογικής σκέψης σχετικά με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, ειδικότερα την επίδρασή τους στη ζωή μας, τη φύση, τις κοινωνίες, τους εαυτούς μας και το μέλλον. Μοιραστήκαμε τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν διάφορες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στις κοινότητές μας. Ανακαλύψαμε και υποστηρίξαμε εργαλεία/μεθόδους που μπορούν να ενσωματωθούν ομαλά στις καθημερινές μας συνήθειες για να μειώσουν το ατομικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Διαμορφώσαμε βιώσιμες πρωτοβουλίες παρακολούθησης που στοχεύουν στην εμπλοκή των δυσπρόσιτων νέων, οι οποίες θα υλοποιηθούν από εργαζόμενους νεολαίας μετά την εκπαίδευση.

***

Amilia, Veronica, Nektarios, and Vangelis participated in the training course «Feed your planet» in Boutx, France. There were participants from Greece, Turkey, Armenia, Czech Republic, Ukraine, Italy, Morocco, Denmark, and France. The training course focused on today’s environmental issues and challenges, the need to preserve our ecosystem, and promoting a sustainable way of life. The immediate impacts of our actions on the planet threaten ecological balance, affecting the quality of our lives and that of future generations. This approach aimed at spreading knowledge, experiences, and successes in adopting environmentally friendly practices. The ultimate goal, which was achieved, was the creation of a collaborative platform where individuals, communities, and organizations worked together to identify and implement tangible solutions.
Thanks to the program, we enhanced awareness and stimulated collective thinking about global environmental issues, particularly their impact on our lives, nature, societies, ourselves, and the future. We shared best practices regarding various environmental initiatives in our communities. We discovered and supported tools/methods that can be smoothly integrated into our daily habits to reduce individual environmental footprints. We formulated sustainable monitoring initiatives aimed at engaging hard-to-reach youth, which will be implemented by youth workers after the training.

Amilia, Veronica, Nektarios, and Vangelis
***
Check more photos here!