Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα Green Leader στο Silva της Πορτογαλίας ήταν μια μοναδική εμπειρία που μας άλλαξε τον τρόπο σκέψης σχετικά με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό στις τοπικες κοινότητες. Η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών με συμμετέχοντες από Ελλάδα, Γερμανία, Ουκρανία, Λετονία, Τουρκία και Βουλγαρία ήταν εξαιρετικά ενδυναμωτική. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, ομάδες εργασίας και δραστηριότητες, ανακαλύψαμε πώς μπορούμε να γίνουμε πράσινοι ηγέτες στις κοινότητές μας. Η πολυπολιτισμική προσέγγιση του προγράμματος μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε τα θέματα περιβαλλοντικής προστασίας από διαφορετικές γωνίες και να βρούμε κοινές λύσεις. Αυτή η εμπειρία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και μάθησης που θα μας συντροφεύει για πάντα.
Ασημίνα, Δήμητρα, Πηνελόπη, Μαρία-Ηλέκτρα, Mohamed, Σπύρος
***
Our participation in the Erasmus+ program on Green Leader in Silva, Portugal, was a unique experience that changed our thinking about environmental planning in local communities. The exchange of ideas and experiences with participants from Greece, Germany, Ukraine, Latvia, Turkey, and Bulgaria was incredibly empowering. Through educational programs, teamwork, and activities, we discovered how we can become green leaders in our communities. The multicultural approach of the program allowed us to see environmental protection issues from different perspectives and find common solutions. This experience was a source of inspiration and learning that will accompany us forever.
***
Check the photos in the link!