Ο Κωνσταντίνος και ο Χρήστος ταξίδεψαν στην Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και μας περιγράφουν την εμπειρία τους.
Τον Οκτώβριο ταξιδεύψαμε στην Ισπανία για να συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα εθελοντισμού που διοργανώθηκε από τον οργανισμό Semillistas. Στο πρόγραμμα συμμείχαν άτομα από 8 χώρες και σκοπός του ήταν η υποστήριζη των δραστηριοτήτων αναδάσωσης της περιοχής Sierra de Lujar, χρησιμοποιώντας μια πρωτοποριακή μέθοδο άμεσης σποράς.
Κατά την πρώτη εβδομάδα γνωρίσαμε το μέρος και την ιστορία του και ενημερωθήκαμε για τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Στις επόμενες εβδομάδες που ακολούθησαν ασχοληθήκαμε με το κύριο κομμάτι του προγράμματος: δημιουργήσαμε αυλάκια για την συλλογή νερού των βροχών που θα υποστηρίζουν την βλάστηση των σπόρων, συναρμολογήσαμε τα προστατευτικά των σπόρων (seed protectors) και έπειτα φυτέψαμε τους σπόρους, εγκαταστήσαμε ηλεκτροφόρους φράχτες για την αποτροπή της εκσκαφής και κατανάλωσης των σπόρων από άγρια ζώα και συλλέξαμε μυκόρριζες. Επίσης, κάναμε καταμέτρηση του ποσοστού επιτυχίας φυτεύσεων προηγούμενων ετών.
Ακόμη, επισκεφτήκαμε το εργαστήριο του οργανισμού, όπου μάθαμε για τις εργασίας που γίνονται εκεί. Εκεί ασχοληθήκαμε μεταξύ των άλλων με το καθάρισμα βελανιδιών και με την μέτρηση του ξηρού τους βάρους. Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες παρακολουθήσαμε και διαλέξεις σχετικά με το πρόγραμμα, την περμακουλτούρα και το Erasmus+.
Στον ελεύθερο μας χρόνο στην ιδιαίτερη Ορχίβα είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους ντόπιους και να γίνουμε ένα κομμάτι της κοινωνία τους, αλλά και να εξερευνήσουν τα χωριά της Σιέρα Νεβάδα. Επίσης, βοηθήσαμε την κοινότητα του Bayacas στην συντήρηση της δεντροφύτευσης τους, καθώς επίσης και την κοινότητα του Forest School. Παράλληλα, είχαμε την δυνατότητα να συμμετάσχουμε και σε άλλες δραστηριότητες, όπως η yoga και η ομιλία της Belén για τα φαρμακευτικά φυτά που μπορούμε να βρούμε στην φύση.
Ήταν αναμφισβήτητα μια μοναδική εμπειρία, όπου αποκτήσαμε υπέροχες αναμνήσεις, εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας σχετικά με το περιβάλλον και αναγκαιότητα της αποκατάστασής του, αλλά και τη σχέση του με τον άνθρωπο. Συγχρόνως, μάθαμε για την διαβίωση σε κοινότητα και κάναμε νέες φιλίες.
 Κωνσταντίνος Μακρυδημας
***
Konstantinos and Christos travelled to Spain as part of the European Solidarity Corps and describe their experience.
In October we travelled to Spain to participate in the volunteer project organised by Semillistas. The project involved people from 8 countries and its purpose was to support reforestation activities in the Sierra de Lujar region, using an innovative direct seeding method.
During the first week we got to know the place and its history and were informed about the activities to follow. In the following weeks we worked on the main part of the project: we created rainwater harvesting ditches to support seed germination, assembled seed protectors and then planted the seeds, installed electric fences to prevent wildlife from digging up and consuming the seeds, and collected mycorrhizae. We also counted the success rate of plantings from previous years.
Furthermore, we visited the organization’s laboratory, where we learned about the work being done there. There we worked, among other things, on cleaning oaks and measuring their dry weight. In addition to the above activities, we also attended lectures on the project, permaculture and Erasmus+.
***
Check the pictures here: