Η εμπειρία μας από την ανταλλαγή νέων Stay in Demand στη Ρουμανία

Η ανταλλαγή νέων «Stay in Demand» που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 με πολύ
ενθουσιασμό! Όλα οργανώθηκαν από τη φανταστική ομάδα της ARCI Assosiation
στη Ρουμανία. Η ανταλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε στην όμορφη πόλη Sinaia από
τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.
Η αποστολή μας; Να ενισχύσουμε τα soft skills με στόχο την επαγγελματική
ανάπτυξη μαζί με 28 νέους από επτά διαφορετικές χώρες: Ισπανία, Ιταλία,
Βουλγαρία, Sint Maarten (NL), Ελλάδα, Κροατία και Ρουμανία.
Το ταξίδι μας ξεκίνησε με μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες ώστε να
γνωριστούμε μεταξύ μας και να δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα μέσω ασκήσεων
team- building. Γρήγορα γίναμε κολλητοί και γνωρίσαμε την όμορφη πόλη που θα
ήταν το σπίτι μας για τις επόμενες 10 ημέρες.
Η καλύτερη στιγμή; Η εξερεύνηση των βουνών Bucegi την τέταρτη ημέρα! Πήγαμε
σε μια περιπέτεια, εξερευνώντας τα αξιοθέατα και ακόμη κάναμε πεζοπορία για να
δούμε τους πέτρινους σχηματισμούς «Babele» και »Sfinx» που έχουν διαμορφωθεί
από τον άνεμο!
Επίσης κάναμε συναρπαστικά εργαστήρια σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα, τη
δημόσια ομιλία, την ομαδική εργασία και είχαμε ακόμη και έντονα debate. Επιπλέον,
πήραμε συμβουλές για να πετύχουμε σε συνεντεύξεις.
Το αποκορύφωμα; Το να μοιραστούμε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις μας με μαθητές
λυκείου στο Brașov. Περάσαμε υπέροχα, κάναμε νέους φίλους και μάθαμε τόσα
πολλά κατά τη διάρκεια αυτής της εκπληκτικής ανταλλαγής. Ήταν ένα ταξίδι
ανάπτυξης, πολιτιστικής ανταλλαγής και αξέχαστων αναμνήσεων!

Χρύσα, Βάλια, Απόστολος, Μάνος, Έφη

***

The «Stay in Demand» youth exchange, supported by the Erasmus+ program of the
European Union, kicked off on September 18, 2023, with lots of enthusiasm! It was
all organized by the fantastic team of ARCI Assosiation in Romania. This exchange
took place in the beautiful city of Sinaia from 18-26 of September.
Our mission? To boost our soft skills for professional development along with 28
awesome young folks from seven different countries: Spain, Italy, Bulgaria, Sint
Maarten (NL), Greece, Croatia, and Romania.
Our journey began with some super fun ice-breaker activities and team-building
exercises. We quickly became best buds and got to know the beautiful city that would
be our home for the next 10 days.
The best part? Exploring the stunning Bucegi Mountains on day four! We went on
an adventure, taking in the sights, and even hiking to see the «Babele» and «Sfinx»
stone formations shaped by the wind – so cool!

We also dived into exciting workshops on business models, public speaking,
teamwork, and even had intense debates. Plus, we got insider tips on acing job
interviews.
The highlight? Sharing our newfound knowledge with high school students in
Brașov. We had a blast, made new friends, and learned so much during this amazing
exchange adventure. It was a journey of growth, cultural exchange, and unforgettable
memories!

«Stay in Demand» is a youth exchange project whose main activity took place between September 18th and 26th in Sinaia, Romania, and it gathered 37 youngsters and group leaders from 7 European countries. The activity was a youth exchange of information and experiences on how to increase employability among the project beneficiaries and the activities were based on non-formal education methods. The project webpage is now out and it offers more information about the project, as well as photos taken during the youth exchange.».

***

Check the pictures here:

https://drive.google.com/drive/folders/1oRIrL6HzeipuwsC_aW-zQZwbp_7oEar6?usp=sharing