Εμπειρία μας στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων «fight 4 gender equality» ήταν πολύ καλή. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν νέοι από 5 χώρες και πραγματοποιήθηκε στην πόλη Águeda, στην Πορτογαλία. Την πρώτη μέρα κάναμε δραστηριότητες ώστε να γνωριστούμε μεταξύ μας και να σπάσει ο πάγος ώστε να δημιουργηθεί μια φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ μας. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μας βοήθησαν να αναλύσουμε θέματα ισότητας φίλων. Κάθε χώρα έπρεπε να προετοιμάσει μια δραστηριότητα με μια θεματική. Η ελληνική ομάδα προετοίμασε μια παρουσίαση και μια δραστηριότητα με θέμα την αναπαράσταση των φίλων στα Μέσα. Ήταν πολύ διαφορετικό που γίναμε εμείς οι ίδιοι facilitators ακόμα και σε ένα μικρό κομμάτι του προγράμματος. Επιπλέον, μάθαμε να δουλεύουμε καλύτερα σε ομάδες και επιπλέον εξασκήσαμε την επικοινωνία στα αγγλικά. Στο τέλος πραγματοποιήσαμε σε ομάδες καμπάνια για την ισότητα των φίλων ενημερώνοντας τους ανθρώπους όλων την ηλικιών στην Águeda.

Μελίνα, Ορέστης, Βασιλική, Ευθυμία, Αλέξης

 ***
Our experience in the youth exchange program «fight 4 gender equality» was very good. The program involved young people from 5 different countries and took place in the city of Águeda, Portugal. On the first day we did activities to get to know each other and break the ice in order to create a friendly atmosphere between us. The activities implemented helped us to analyze issues of equality of genders. Each country had to prepare an activity with a specific topic. The Greek team prepared a presentation and an activity about the representation of genders in Media. It was very different that we became facilitators ourselves even in a small part of the project. In addition, we learned to work better in groups and we also practised our communication skills in English. In the end, we carried out a campaign that had to do with gender equality and we informed people of all ages in the city of Águeda.
Melina, Orestis, Vasiliki, Efthimia, Alexis
*** 
Check the photos here: