Χάρη στον οργανισμό You in Europe είχαμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το φανταστικό training course (“Let’s Continue Talking About Sex”) στο Burgos της Ισπανίας. Ο στόχος του προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει youth workers και γενικά άτομα που δραστηριοποιούνται με νέους σε ζητήματα γύρω από τη σεξουαλική αγωγή, εμβαθύνοντας σε θεματικές όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση φύλου, οι διαπροσωπικές σχέσεις, το προνόμιο, η συναίνεση, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και οι μέθοδοι προφύλαξης κά. Από την πρώτη μέρα συναντήσαμε όλους τους συμμετέχοντες και ήρθαμε πιο κοντά, παίζοντας κάποια icebreakers, ώστε να γνωριστούμε καλύτερα και να νιώσουμε πιο άνετα μεταξύ μας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν εξαιρετικά φιλικοί και φιλόξενοι, τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι εκπαιδευτές. Τις πρώτες μέρες εστιάσαμε στο χτίσιμο της ομάδας, γι’αυτό κάναμε μερικά ενδιαφέροντα εργαστήρια, τα οποία μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε ένα ισχυρότερο δέσιμο μεταξύ μας και αποτέλεσαν μια καλή εισαγωγή στο θέμα του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών ‹‹βουτήξαμε στα βαθιά››, μαθαίνοντας συνεχώς καινούργια πράγματα και καινούργια εργαλεία, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως youth workers για να ευαισθητοποιήσουμε, να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο τα άτομα με τα οποία δουλεύουμε. Τις τελευταίες μέρες εστιάσαμε στις δικές μας ιδέες και σε μελλοντικά προγράμματα ή εκδηλώσεις που μπορούμε να οργανώσουμε. Συνολικά ήταν μια μοναδική, γεμάτη και πλούσια εμπειρία, από την οποία αποκομίσαμε πολλές γνώσεις γύρω από το θέμα της σεξουαλικής αγωγής, αλλά ακόμη κερδίσαμε πολλά περισσότερα μέσα από τη συναναστροφή με διαφορετικούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, μέσα από το μοίρασμα μαζί τους και από τις διαφορετικές οπτικές που διεύρυναν και τους δικούς μας ορίζοντες. Κάναμε νέους φίλους και περάσαμε υπέροχα! Είμαστε πολύ ευγνώμονες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, γιατί οι προσδοκίες που είχαμε σε όλους τους τομείς εκπληρώθηκαν πλήρως και καταφέραμε να εξελιχθούμε και να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες και εμπειρίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

***

Thanks to You in Europe organisation we had the chance to participate in this fantastic training course (“Let’s Continue Talking About Sex”) in Burgos, Spain. The goal of this course was to educate youth workers and generally people who actively work with young people around issues of sexual education, deepening in topics like sexual orientation, gender identity and gender expression, interpersonal relationships, privilege, consent, STIs and ways to prevent them etc. Since day one we met the other participants and played some icebreakers to get to know each other better and feel more comfortable with each other. From the very first moment everyone was extremely friendly and welcoming, both the participants and the trainers. The first few days we focused on team-building, that’s why we did some very interesting workshops, which helped us form a stronger bond between us and they constituted a good introduction to the topic of the project. During the next several days we dove deeper into the topic, constantly learning about new things and new tools that we can use as youth workers in order to raise awareness, inform and educate the people we work with in a very fun and creative way. In the last days we focused on our ideas and on future projects or events that we can organise. Overall,it was a unique, full and rich experience, from which we gained a lot of knowledge about the sex education topic, but also we gained even more through the interaction with different and interesting people, through sharing with them and from the different point of views which expanded our horizons. We made new friends and had a great time! We are very thankful for participating in this course, because all the expectations we had were totally fulfilled and we managed to evolve and to acquire new skills and experiences both at personal and at professional level.

Αχιλλέας, Κωνσταντίνα, Κατερίνα

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/14nbTfzNr6IqI69ZT0pGi3eJZUDI1aCdh?usp=sharing