1) Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Erasmus+ πρόγραμμα Gender4all, είχα την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω γυναίκες και άντρες από διαφορετικές χώρες και πολιτισμούς της Ευρώπης καθώς και να συνειδητοποιήσω τις διαφορετικές μορφές και εκφάνσεις της ανισότητας των φύλων. Μέσω δραστηριοτήτων και συζητήσεων ανακαλύψαμε φαινόμενα που σχετίζονται με το φύλο όπως το glass ceiling, η έμφυλη βία και η παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Γενικότερα, η εμπειρία μου ήταν αρκετά επιμορφωτική και με βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και ενσυναίσθησης καθώς και να δημιουργήσω νέες φιλίες και γνωριμίες.
2) During my participation in the Erasmus+ project, I had the unique opportunity to meet women and men from different countries and cultures of Europe as well as to identify the different forms and manifestations of gender inequality. Through workshops and discussions, we explored gender-related phenomena such as the glass ceiling, gender-based violence, and harassment in the workplace. Overall, my experience was quite educational and helped me develop active listening and empathy skills as well as to make new friendships and build my network.