Το You in Europe συμμετείχε στο 4ήμερο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Brasov της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξης μικρής κλίμακας (Small Scale KA2 Erasmus+) με τίτλο M,A.P: motivating active participation!

6 στελέχη και 6 νέοι multipliers από τους οργανισμούς Participajoven – Ισπανία, Solomon – Ρουμανία και You in Europe – Ελλάδα, αντάλλαξαν καλές πρακτικές που εφάρμοσαν όλο το προηγούμενο διάστημα, και που ως στόχο είχαν την ενεργό συμμετοχή των νέων στα προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, ενδυνάμωσαν τις μεταξύ τους σχέσεις, στοχεύοντας στην ακόμη πιο αποτελεσματική δραστηριοποίηση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Στο τέλος του σχεδίου, θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό booklet με καλές πρακτικές και προτάσεις που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από τους εταίρους, και κατάφεραν να κινητροδοτήσουν τους νέους από κάθε τοπική κοινότητα να έρθουν ακόμη πιο κοντά στον κόσμο του Erasmus+. Το booklet θα είναι διαθέσιμο online για όσους youth workers αλλά και οργανισμούς αναζητούν περισσότερα αποτελεσματικά εργαλεία για την κινητροδότηση των νέων σε δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης.
Επόμενη συνάντηση το closing meeting του προγράμματος τον προσεχή Σεπτέμβριο στην Ισπανία.

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cqPfMwD-Nt07eh2xzYBQXc4A13bVf259