10 μοναδικές μέρες στο Jawor…

Όλα ξεκίνησαν όταν βρεθήκαμε όλοι μαζί στο venue. Ήταν η ώρα που θα έπρεπε να γνωριστούμε και να έχουμε το πρώτο μας δείπνο όλοι μαζί. Νέοι από οκτώ διαφορετικές χώρες προσπαθούσαμε να χτίσουμε φιλίες και να βρούμε τα κοινά μας σημεία από το πρώτο κιόλας βράδυ. Ήμασταν όλοι εκεί για ένα κοινό σκοπό… να σχεδιάσουμε την ζωή που θα θέλαμε να έχουμε. Ήμασταν σε ένα μέρος μακριά από το αστικό κέντρο και αυτό μας έκανε να επικεντρωθούμε περισσότερο στους εαυτούς μας και τους συμμετέχοντες του προγράμματος. Μέσα σε 8 μέρες ξετυλίξαμε την δημιουργικότητα μας, προσπαθήσαμε μέσα από διάφορες τεχνικές να δούμε μια διαφορετική οπτική γωνία ( 6 thinking hats) και να σχεδιάσουμε την ζωή που ονειρευόμαστε να έχουμε.

Μέναμε σε ένα μέρος που ήταν στην μέση του δάσους και τα μεσημέρια μας κάναμε βόλτες στην φύση. Τα απογεύματά μας οργανώναμε τις διαπολιτισμικές μας βραδιές με πολύ χορό και μοιραζόμασταν φαγητά που είχε φέρει η κάθε ομάδα από την χώρα της. Καταφέραμε μέσα σε 10 μέρες να δεθούμε και να μοιραστούμε προσωπικές ιστορίες γιατί υπήρχε εμπιστοσύνη και κλίμα αγάπης και σεβασμού ανάμεσα μας.
Οι διοργανώτριες του προγράμματος έχοντας εμπειρία μας βοήθησαν να εξερευνήσουμε ποιοι πραγματικά είμαστε και να θέσουμε στόχους που θα πραγματοποιούσαμε αφού τέλειωνε το πρόγραμμα.

Άραγε πως γίνεται μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δεθείς τόσο πολύ με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες , διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές ηλικίες; Αυτό είναι το μαγικό των Erasmus plus προγραμμάτων! Τι όμορφο που ήταν όταν ξυπνούσαμε και ήταν όλα χιονισμένα και είχαμε δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο! Υπήρχαν συμμετέχοντες που δεν είχαν ξανά δει χιόνι και καθόμασταν όλοι μαζί να απολαύσουμε το χιόνι και να παίξουμε στον ελεύθερο μας χρόνο.
Στο τέλος του προγράμματος πήραμε το youth pass που πιστοποιεί τις δεξιότητες που αναπτύξαμε όλες αυτές τις μέρες. Ένα χαρτί χρήσιμο που μας βοηθάει ακόμα και στην εύρεση εργασίας.

Μια μοναδική εμπειρία στο Jawor της Πολωνίας, με τις υπέροχες κρυφές λίμνες, που θα μας μείνει αξέχαστο!

Ευχαριστούμε το <You in Europe> που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτό το υπέροχο TC!

Νάντη, Αναστασία, Θάνος , Δέσποινα.

 

***

10 unique days in Jawor…

All started when we all got altogether at the venue. It was the time when we should have met and had our first dinner together. As young people from eight different countries we were trying to build friendships and find our common ground from the very first night. We were all there for a common purpose… to design the life we would like to have. We were in a place away from the urban center and that made us focus more on ourselves and the participants of the program. Within 8 days we unleashed our creativity, tried through various techniques to see a different perspective (6 thinking hats, walking tours in nature) and plan the life we dream of having.

We lived in a place that was in the middle of the forest and in the afternoons, we went for nature walks. In the afternoons we organized our intercultural evenings with lots of dancing and we shared food that each group had brought from their country.  We managed within 10 days to bond and share personal stories because there was trust and a climate of love and respect between us.

The organizers of the program having experience helped us to explore who we really are and to set goals that we would realize after finishing the program. How is it possible in such a short period of time to bond so much with people from different countries, from different cultures and different ages? This is the magic of these Erasmus programs!

How beautiful it was when we woke up and everything was covered in snow. And we had outdoor activities. There were participants who had never seen snow before and we all sat together to enjoy the snow and play in our free time.  At the end of the program, we got the youth pass that certifies the skills we developed all these days. A useful paper that helps us even finding a job.

A unique experience in Jawor, Poland, with its superb hidden lakes, that will remain unforgettable!

Thank you <You in Europe> that you gave us the chance to participate in this amazing TC!

Nandy, Anastasia, Thanos, Despina

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/1NWF5VQT6BZATHSo1fUwvI1QdpYIPao23?usp=sharing