Στις 11 Μαρτίου ταξιδέψαμε στο χωριό Nieborow της Πολωνίας για το πρόγραμμα «Mens Sana in Corpore Sano» που σημαίνει «νους υγιής εν σώματι υγιεί». Το εκπαιδευτικό σεμινάριο είχε στόχο την αυτογνωσία, την ψυχική υγεία και την ευημερία στην εργασία των νέων. Έμεινα πολύ ευχαριστημένος από τις δραστηριότητες που κάναμε και γέμισα με γνώσεις ενώ παράλληλα με βοήθησε να βρω την ισορροπία μου και να ξεκαθαρίσω τους στόχους μου.

Δημήτρης

 
On 11th of March we traveled to the village of Nieborow in Poland for the Erasms+ T.C. «Mens Sana in Corpore Sano» which means «a healthy mind in a healthy body». The educational seminar aimed at self-awareness, mental health and well-being at work for young people. I was very pleased with the activities we did and I was filled with knowledge while at the same time it helped me find my balance and clarify my goals.
                                                                             DImitris
Για εμένα το project Mens Sana in Corpore Sano είχε μεγάλη επίδραση γιατί βρήκα το θέμα του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέσω του συγκεκριμένου training course μπόρεσα να γνωρίσω καταπληκτικούς ανθρώπους και μαζί τους να ανακαλύψω περισσότερα σχετικά με την ψυχική υγεία και την ευεξία των youth workers. Θεωρώ ότι είχε από τα πιο ενδιαφέροντα workshops και το μέρος του Nieborow ήταν πολύ όμορφο και ήρεμο, κατάλληλο για το project.
Δανάη
 
For me, the project Mens Sana in Corpore Sano had a great impact because I found its topic very interesting. Through this specific training course I was able to meet amazing people and with them discover more about the mental health and well-being of youth workers. I think this project had one of the most interesting workshops and Nieborow’s place was very beautiful and calm, suitable for the project.
                                                                           Danai