25 Ιανουαρίου 2023, Αραντ Ρουμανίας…κούραση, άγχος, πρώτες διερευνητικες ματιές, αμήχανα χαμόγελα και κρύο…πολύ κρύο!!! Είναι όμως αυτή η δοκιμασμένη μαγική συνταγή των προγραμμάτων Ερασμους, που όλα τα αλλάζει και σβήνει κάθε αρνητικό συναίσθημα! Υλικα της δικης μας συνταγής το άρτια οργανωμένο training, όπου μάθαμε με διαδραστικο τροπο και ανταλλάξαμε απόψεις, εμπειρίες και μεθόδους σχετικα με την εκπαιδευση, η υπέροχη πόλη που μας φιλοξενησε, η διασκέδαση, το παιχνίδι, ο χορος, οι εκδρομές και το τραγουδι. Ωστόσο πάνω απ’ ολα ήταν όλοι αυτοί οι μοναδικοί άνθρωποι, οι νέοι μας φίλοι, που συνέβαλαν στη επιτυχία αυτού του project. 3 Φεβρουαρίου 2023, επιστροφή στην Ελλάδα,  γεμάτοι ενέργεια,  γνώσεις, αυτοπεποίθηση και υπέροχες αναμνήσεις που θα κουβαλάμε για μια ζωή.
Ευχαριστούμε Αrad, ευχαριστούμε «YOU IN EUROPE».
Κωνσταντινα και Φρειδερίκος
January 25, 2023, Arad, Romania…tiredness, anxiety, first inquisitive glances, awkward smiles and cold…very cold!!! But it is this proven magic recipe of the Erasmus programs, which changes everything and erases every negative feeling! The ingredients of our own recipe are the well-organized training, where we learned in an interactive way and exchanged opinions, experiences and methods regarding training, the wonderful city that hosted us, the fun, the game, the dance, the excursions and the song. However, above all, it was all these unique people, our new friends, who contributed to the success of this project. February 3, 2023, return to Greece, full of energy, knowledge, confidence and wonderful memories that we will carry for a lifetime.
Thank you Arad, thank you «YOU IN EUROPE».
Frederic and Constantina.