Γενικά:

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το θέμα ήταν να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα προγράμματα με το εθελοντικό σώμα αλληλεγγύης και να τους προετοιμάσει στο πως να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Επίσης ο σκοπός του ήταν να βελτιώσει τις ικανότητες των mentor και των supervisor καθώς και να τους προετοιμάσει για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν με του εθελοντές και πως να τις διαχειριστούν. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στην Βάρνα της Βουλγαρίας και συμμετείχαν 7 χώρες εκ των οποίων ήταν η Βουλγαρία, Ελλάδα, βοριά Μακεδονία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία και Λετονία.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Supervisors and Mentors: Key to Success»:

Οι δραστηριότητες του προγράμματος γινόντουσαν σε καθημερινή βάση. Κάθε ημέρα το θέμα συζήτησης- εργασίας ήταν διαφορετικό και άλλαζε προοδευτικά. Την πρώτη ημέρα μάθαμε για τον εθελοντισμό, την δεύτερη για το ESC και τις λειτουργίες του και την τρίτη μέρα είδαμε στην πράξη ό,τι συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Την τέταρτη μέρα είδαμε τρόπους και πρακτικές διαχείρισης εθελοντικών προγραμμάτων ενώ την πέμπτη μέρα γίναμε οι ίδιοι συγγραφείς των δικών μας προγραμμάτων. Η τελευταία ημέρα ήταν αφιερωμένη σε συζήτηση για πιθανές συνεργασίες των συμμετεχόντων, μελλοντικά project και μια συνολική εκτίμηση του προγράμματος και των δραστηριοτήτων από όλους τους συμμετέχοντες. Εμπειρία και συναισθήματα: Είχαμε πολλές ενδιαφέρουσες και αστείες δραστηριότητες οι οποίες μας βοήθησαν να δούμε το θέμα από πολλές διαφορετικές οπτικές. Επίσης καταφέραμε να εντρυφήσουμε βαθιά στο νόημα του εθελοντισμού και να βρούμε λεπτομέρειες που κάνουν την διαφορά στην τελική οργάνωση και την ομαλή λειτουργία ενός erasmus+ project.

Συνολικά ήταν μια μοναδική εμπειρία, που μας προσέφερε μπόλικη γνώση και χαρούμενα συναισθήματα!

***

General information:

Erasmus+ is the EU program that supports education, training youth and sports in Europe. In this specific program, the topic was to inform the participants about the programs with the voluntary European Solidarity Corps and to prepare them on how to create such a program. Also, its purpose was to improve the skills of mentors and supervisors as well as to prepare them for the difficulties that may arise with the volunteers and how to manage them. The program took place in Varna, Bulgaria and 7 countries participated, including Bulgaria, Greece, North Macedonia, Italy, Spain, Croatia and Latvia.

About the «Supervisors and Mentors: Key to Success» program:

Program activities were carried out on a daily basis. Each day the discussion-work topic was different and changed progressively. On the first day we learned about volunteering, on the second day about the ESC and its functions and on the third day we saw in practice what we discussed in the previous days. On the fourth day we saw ways and practices of volunteer program management while on the fifth day we became the authors of our own programs. The last day was dedicated to discuss possible collaborations of the participants, future projects and an overall evaluation of the program and activities by all participants. Experience and feelings: We had many interesting and funny activities which helped us to see the subject from many different perspectives. We also managed to dive deeply into the meaning of volunteering and find details that make the difference in the final organization and smooth operation of an erasmus+ project.

All in all it was a unique experience, which gave us a lot of knowledge and happy feelings!

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/1YX-RYo1GXo-EEQlj51ojaXYMR_OXADTN?usp=sharing