Στις 11-17 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη πόλη Lamego της Πορτογαλίας το Training Course με τίτλο Inovland,
που αποσκοπούσε στη διάδοση άτυπης εκπαίδευσης όσον αφορά τον αγροτουρισμό και την ανάπτυξη τοπικών περιοχών
μέσα από διάφορες δραστηριότητες.

Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με 31 youth workers από 9 διαφορετικές χώρες, να μοιραστούμε τις σκέψεις μας, αλλά και
να συζητήσουμε περαιτέρω σχετικά με την ανεργία της νεολαίας στις αγροτικές περιοχές, τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας
και την ανάπτυξη νέων ιδεών.

Ήρθαμε σε επαφή με ντόπιους ανθρώπους, και συνεισφέραμε στη συγκομιδή σταφυλιών, όπως και στο πάτημά τους έτσι
ώστε να δημιουργηθεί το κρασί. Τέλος, στις διαπολιτισμικές βραδιές γνωρίσαμε καλύτερα τη κουλτούρα των άλλων χωρών,
χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς και δοκιμάσαμε παραδοσιακές κουζίνες.

Αυτή η εμπειρία μας έμεινε αξέχαστη, όχι μόνο γιατί γνωρίσαμε νέους με τα ίδια ενδιαφέροντα, αλλά μάθαμε περισσότερα
για τις αγροτικές δραστηριότητες και πως αυτές μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας τον ελληνικό οργανισμό You In Europe που μας έδωσε την ευκαιρία να λάβουμε μέρος σε αυτό το καταπληκτικό πρόγραμμα.

***

On the 11th of September and until the 17th, we had the chance to take part in the training course with the title: InovLand. The aim of this training course was to share with us the non-formal methods of learning about Agrotourism and the development of rural areas.

We had the chance to connect with 31 youth workers from 9 different countries of the world, share our thoughts and discuss youth unemployment in rural areas, entrepreneurship in the landscape, and some further opportunities that rural areas can provide to the young people.

What was also very exciting for us was that we could speak with local people and contribute to harvesting the grapes and smashing them to produce the wine. Lastly, during the intercultural nights, we experienced the cultures and tasted the
different food of every country.

That experience was very remarkable for us not only because we met people with the same interests, but also because we learned about nature and the ways that we can use agriculture to have a healthier lifestyle.

We would like to thank the greek organization You In Europe, who gave us the chance to be a part of this amazing training
course!

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/1AI9jsAeOo8yxcRPpfWMgxFDU0r8Nwmsn?usp=sharing