Αμαλία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν για εμένα μια μοναδική εμπειρία. Οκτώ ημέρες γεμάτες όμορφες εμπειρίες, νέες φιλίες και γνώσεις. Μέσω της ανταλλαγής νέων «Personal power to the People: own your power » μας δόθηκε η ευκαιρία να βελτιώσουμε τις ενδοπροσωπικές δεξιότητες μας και μας ενθάρρυνε να αναπτύξουμε αυθεντικές συνδέσεις με τον εαυτό μας και κατά συνέπεια και με τους συνανθρώπους μας. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργησαμε τη δική μας πολυπολιτισμικη κοινότητα βασισμένη στην αλληλεγγύη, την συνεργασία και τον σεβασμό, αναπτύσσοντας δυνατούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το You In Europe για την ευκαιρία που μας έδωσε να λάβουμε μέρος σε αυτό το ταξίδι καθώς και όλη τη στήριξη καθ όλη τη διάρκεια της υπέροχης αυτής διαδρομής.

This project was a unique experience for me. Eight days full of beautiful experiences, new friendships and knowledge. Through the youth exchange «Personal power to the People: own your power» we were given the opportunity to improve our interpersonal skills and encouraged us to develop authentic connections with ourselves and consequently with our fellow human beings.

During the program we created our own multicultural community based on solidarity, cooperation and respect, developing strong friendships between us. I would like to thank You In Europe for giving us the opportunity to take part in this journey and for all the support throughout this wonderful journey.

***

Βίλλυ

Από την αρχή είχα δηλώσει συμμετοχή με πολύ ενθουσιασμό και ανυπομονησία να με επιλέξουν και τελικά κατάφερα να ζήσω μία υπέροχη εμπειρία, με μία πολλή όμορφη ομάδα. Το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα παιδιά με έβαλαν σε μια διαδικασία να σκεφτώ πολλά πράγματα τόσο για μένα και το μέλλον μου, όσο και γενικότερα για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Οι διαφορετικές κουλτούρες και οι συνήθειές τους πάντα με εκπλήσσουν και μου δημιουργούν ένα αίσθημα θαυμασμού. Αυτές οι μέρες ήταν μια ώθηση για να δουλέψω πιο συνειδητά και συντονισμένα στους στόχους μου. Η ομάδα ήταν τέλεια και το πρόγραμμα υπέροχο. Πολύ μεγάλη εμπειρία για να θυμάμαι για πάντα.

Right from the start, I had declared participation with a lot of enthusiasm and impatience to be selected and finally I managed to live a wonderful experience, with a very beautiful team. The program and the other kids put me in a process of thinking a lot about both myself and my future, and about people’s lifestyles in general. Their different cultures and habits always surprise me and make me feel admired. These days were a motivation for me to work more consciously and in tune with my goals. The team was perfect and the program was great. A huge experience that I will always remember.

***

Νίκος

Προσωπικά όσο αμφίβολος κι αν υπήρξα λόγων εορτών, πλέον είμαι βέβαιος ότι έκανα την σωστή επιλογή. Οι άνθρωποι που συνάντησα εκεί, οι κουλτούρες που γνώρισα αλλά και το μέρος που διαδραματίστηκαν όσα ζήσαμε ήταν πραγματικά πανέμορφα. Συνεπώς, αυτό το ταξίδι για μένα είχε ανεκτίμητη αξία και θα παραμείνει πάντα ανεξίτηλο στη μνήμη μου.

Personally, no matter how doubtful I was for the Easter holiday season, I’m sure I made the right choice. The people and the cultures I met there and the place where our experience took place were truly beautiful. Therefore, this trip was invaluable to me and will always remain indelibly in my memory.

***

Ανέστης

Το ωραίο με το να ταξιδεύεις με άτομα που δε γνώριζες παλιότερα είναι ότι ανατρέπονται όλες οι προσδοκίες σου. Κι αυτό συμβαίνει σχεδόν πάντα. Και είναι υπέροχο. Έτσι κι εμείς, τέσσερις άγνωστοι μεταξύ μας, ξεκινήσαμε για την Πορτογαλία, με σκοπό να ανακαλύψουμε κουλτούρες, να μοιραστούμε με άλλα άτομα, να εμβαθύνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους, να αναστοχαστούμε ίσως για κάποια πράγματα, να ταυτιστούμε, να γίνουμε δημιουργικοί και  να βγούμε απ’ το comfort zone μας. Γνωρίσαμε πολλούς και όμορφους ανθρώπους στο δρόμο μας, ακούσαμε τις ιστορίες τους, τους είπαμε τις δικές μας, είδαμε καινούρια πράγματα, δοκιμάσαμε γεύσεις, κάναμε γιόγκα και το σημαντικότερο, γελάσαμε πολύ. Πάρα πολύ. Το θέμα του προγράμματος σίγουρα βοήθησε στο να δεθούμε μέσω κάποιων δραστηριοτήτων. Είναι τόσο περίεργο τις πρώτες μέρες το γεγονός ότι πρέπει να περάσεις τόσο χρόνο με τόσα άγνωστα και διαφορετικά από σένα άτομα και ακόμη πιο περίεργο το ότι στο τέλος έχεις δεθεί με αυτά τα άτομα και σου είναι δύκολο να τα αποχωριστείς. Σίγουρα είναι μια εμπειρία που με γέμισε με πολύ όμορφες αναμνήσεις.

The great thing about traveling with people you did not know before is that all your expectations are dashed. And this almost always happens. And it’s wonderful. So we, four strangers to each other, set out for Portugal, in order to discover cultures, to share with other people, to delve into ourselves and others, to perhaps reflect on some things, to identify, to become creative and to get out of our comfort zone. We met many beautiful people on our way, we heard their stories, we told them our own, we saw new things, we tried flavors, we did yoga and most importantly, we laughed a lot. Too much. The theme of the program definitely helped us bond through some activities. It is so strange in the first days that you have to spend so much time with so many people unknown and different from you and even stranger that in the end you are attached to these people and it is difficult for you to leave them. It is definitely an experience that filled me with very beautiful memories.

 

***

Check the photos here:

https://drive.google.com/drive/folders/1icWLtfHYor6K3xbE4er6umub0XJ9ICa2?usp=sharing