Η εμπειρία μας ξεκίνησε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου τα 5 μέλη της ελληνικής ομάδας συναντήθηκαν. Μετά από πολλές ώρες ταξιδιού, φτάσαμε στην πανέμορφη Κοιμπρα. Κάναμε πολύ γιόγκα, γνωρίσαμε τα άτομα από τις υπόλοιπες ομάδες και γελάσαμε πολύ! Μετά από 7 μέρες ήταν τόσο δύσκολο να πούμε αντίο. Αυτές οι μέρες θα μείνουν για πάντα, μια γλυκιά ανάμνηση.

The experience has just begun when the 5 members of the Greek team met in the airport of Thessaloniki. We arrived in coimbra after lots of hours, full of energy and happy for the program that was ahead. We did lots of yoga, we met people from other teams and we laughed a lot. After 7 days it was so hard to say goodbye to each other. These days will remain In our hearts, a happy memory.

Στέλλα Μονογενίδου

***

Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία η οποία μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω πολλά άτομα απο διάφορες χώρες και να αλληλεπίδρασω μαζί τους. Κατάλαβα πως όλοι είχαμε την διάθεση να εκθέσουμε πτυχές του εαυτού μας και να μοιραστούμε εμπειρίες, σκέψεις και απόψεις που δύσκολα μοιράζεσαι με κάποιον που γνωρίζεις για μόλις λίγες μέρες! Ακόμη μου δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου όχι μόνο μέσα από την τριβή με τα υπόλοιπα παιδιά αλλά και από τις συζητήσεις και τις δραστηριότητες που είχαμε για την γιόγκα και τον διαλογισμό.

It was an amazing experience which gave me the opportunity to meet many people from different countries and interact with them. I understood that we all were willing to expose parts of ourselves and share experiences, thoughts and opinions, a thing very difficult to do with somebody you almost just met. Also I had the opportunity to get to know better myself not only by interacting with the guys but also through the activities and the conversations we had regarding yoga and meditation.

Αλεξάνδρα Καραογλάνη

***

Η αλήθεια είναι πως δεν είχα αρκετές προσδοκίες καθώς δεν έχω ξανά πάει σε κάποιο πρόγραμμα Erasmus.  Το θέμα του project ήταν αρκετά ξεχωριστό διότι μάθαμε αρκετά για το non communication violence αλλά και για την yoga. Ήρθαμε σε επαφή με αρκετό κόσμο από άλλες χώρες ,καθώς είχαμε και λίγο χρόνο να δούμε λίγο από την όμορφη Πορτογαλία.

I was not expecting a lot of things since i haven’t been to an Erasmus project before. It was an incredible experience and i would definitely suggest other people to take this opportunity and apply just to experience everything we did and even more. I also believe the theme of the project touched us a lot, we talked about a lot of things and learn new things about ourselves.

Νίκη Κασκανιώτη

***

Γυρνώντας πίσω από αυτό το πρόγραμμα, πήραμε μαζί μας αρκετές καινούριες εμπειρίες και φανταστικές αναμνήσεις. Είχαμε την ευκαιρία να εξασκήσουμε την γιόγκα, να μάθουμε διάφορες τεχνικές χαλάρωσης, και να δημιουργήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα υπέροχες φιλίες. Επίσης ανταλλάξαμε ιδέες και απόψεις που αφορούν την χρήση του διαλόγου και της μη βίαιης επικοινωνίας για την επίλυση προβλημάτων. Γενικότερα, μέσα από αυτό το πρόγραμμα, ήρθαμε σε επαφή με ένα νέο πεδίο που μπορεί να μας ωφελήσει στην πορεία των ζώων μας.

Coming back from this project, we acquired much new experience and many amazing memories. We had the chance to practice yoga, learn various techniques to relax and create wonderful friendships in a short time. Also, we shared ideas and opinions related to the use of dialogue and non violent communication to solving problems. Generally, via this project, we encountered a new field that can benefit us throughout our lives.

Ιάσωνας Αναστασιάδης

***

Αυτό το Erasmus πρόγραμμα υπήρξε για εμένα μία καταπληκτική και πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Έπειτα από μία μεγάλη περίοδο κοινωνικής αποστασιοποίησης λόγω της πανδημίας μου θύμισε ξανά πώς είναι να αλληλοεπιδράς με πολλά και διαφορετικά άτομα, να μοιράζεσαι και να εκτίθεσαι, να λαμβάνεις και να δένεσαι. Μέσω του προγράμματος περάσαμε πολλές ώρες κάνοντας γιόγκα και διαλογισμό συντονίζοντας έτσι 30 διαφορετικούς ανθρώπους. Επίσης, μέσω της πρακτικής της μη επιθετικής επικοινωνίας (Non Violent Communication) μάθαμε πολλά πράγματα για την συναισθηματική νοημοσύνη και για την καλύτερη επικοινωνία, πράγματα που εφαρμόζουμε ήδη στην καθημερινότητά μας και μας βοηθούν σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, από το επαγγελματικό έως το οικογενειακό και φιλικό επίπεδο. Αυτή η εμπειρία θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου.

This Erasmus program has been an amazing and very special experience for me. After a long period of social distancing due to the pandemic, it reminded me of what it feels like to interact with so many and different people, to share, to receive and to bond. During the program we spent many hours practicing yoga and meditation ending up in coordinating 30 different people. Also, through the practice of Non-Violent Communication we learned many things about emotional intelligence and better communication, things that we already apply in our daily lives and help us in all aspects of our lives, from professional level to family and friends. This experience will forever stay in my heart.

Ευρώπη Μισαηλίδου