Βρίσκοντας τον θησαυρό της ευτυχίας… στη Δανία!

Τι μπορεί να μας κάνει πιο χαρούμενους απ’ότι η ψυχική μας υγεία; Πόσο σημαντική είναι για την ευεξία μας και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την αυτοφροντίδα, προκειμένου να απολαμβάνουμε περισσότερο τη ζωή μας; Με σκέψεις σαν αυτές ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Δανία για να συμμετάσχουμε σε σχέδιο κατάρτισης για την ψυχική υγεία.

Ζώντας στη φύση, δημιουργήσαμε μια κοινότητα όπου όλοι ενδιαφέρονταν και πρόσεχαν τους άλλους, όπου μπορούσαμε να εκφραστούμε, να μοιραστούμε πληροφορίες, να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας, να βγούμε από το comfort zone μας και να παίξουμε, ώστε να μάθουμε βιωματικά. Χάρη στους εκπαιδευτές μας, μάθαμε πολλά για το στρες και τις ορμόνες που μας κάνουν χαρούμενους, εξασκηθήκαμε στην ευσυνειδητότητα και αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε τεχνικές αυτοβοήθειας που μας ωθούν να αναπτυχθούμε σε πολλά επίπεδα. Αν και ήμασταν μακριά από το σπίτι, μετά από λίγο νιώθαμε το μέρος σαν το σπίτι μας, καθώς οι σχέσεις που καλλιεργήσαμε με τους ανθρώπους μέσα από τις δραστηριότητες μας έκαναν να νιώσουμε τα πάντα πολύ οικεία.

Κάθε νύχτα διασκεδάζαμε οργανώνοντας διαπολιτισμικές βραδιές, όπου παρουσιάζαμε τις χώρες μας μέσα από παιχνίδια, μουσική και χορούς. Αυτό μας έκανε να σκεφτούμε πόσο ενωμένοι είμαστε στη διαφορετικότητά μας και μας έκανε να δημιουργήσουμε μια ομάδα, μια μεγάλη οικογένεια. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία που γνωρίσαμε ανθρώπους από διαφορετικές χώρες και σε τόσο λίγο χρόνο δεθήκαμε και αισθανθήκαμε ότι παντού στον κόσμο έχουμε ανθρώπους που μας περιμένουν.

Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στο You in Europe που μας έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις συναισθηματικές και κοινωνικές μας δεξιότητες σε διεθνές επίπεδο και να έχουμε αυτή την αξέχαστη εμπειρία.

Με άλλα λόγια:

Κατά την χρονική περίοδο 13-21/4/22, ο οργανισμός Copenhagen youth Network σε συνεργασία με τον οργανισμό Youth for Society Georgia και άλλους οργανισμούς εντός και εκτός των συνόρων της Ευρώπης πραγματοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 9 ημερών με τίτλο “Developing mental Health through youth work and non-formal education” στα πλαίσια του Erasmus+ και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. H You in Europe προσέφερε την ευκαιρία σε 3 νέους να
ταξιδέψουν στην Κοπεγχάγη και να λάβουν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κεντρικό θέμα την ψυχική υγεία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε ως στόχο να προσφέρει εργαλεία και υποστήριξη για την ενδυνάμωση των νέων οι οποίοι εργάζονται με ευάλωτες ομάδες. Το πρόγραμμα προσέφερε στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη ματιά της πραγματικότητας και των πιθανών αποκρίσεων και συνέβαλε στην διασύνδεση των συμμετεχόντων οργανισμών.

Σε πρώτο στάδιο, 30 νέοι από την Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουκρανία, Ιορδανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Πολωνία και Γεωργία συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντατικά μαθήματα που περιλάμβαναν θεωρητικές, πρακτικές και πειραματικές προσεγγίσεις.

Σε δεύτερο στάδιο, μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευμένοι πλέον νέοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν τις ιδέες τους πράξεις σε τοπικό επίπεδο και να οργανώσουν δραστηριότητες διάδοσης ιδεών σχετικές με την ψυχική υγεία, την ενσυνειδητότητα, τη δύναμη ψυχής και τις δυνατότητες του Erasmus για τη νεολαία.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργήθηκε μια εργαλειοθήκη οι οποία παρέχει στους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ψυχικής υγείας και να μιλήσουν για αυτή. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργαλειοθήκη δίνει την ευκαιρία σε επικεφαλής ομάδων νέων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών και εθελοντών να υποστηρίξουν τον τομέα της ψυχικής υγείας μέσω εργασίας για την νεολαία και με τη χρήση μη τυπικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων να λάβουν δράση για την ενσυνειδητότητα και την δύναμη ψυχής στις δικές τους κοινότητες. Η εργαλειοθήκη θα δημοσιευθεί στην
επίσημη σελίδα του Copenhagen Υouth Network και στην εκπαιδευτική πύλη Salto μέχρι το τέλος Μαΐου.

Ζωή, Σταύρος, Χριστιάννα

***

Finding the treasure of happiness…in Denmark!

What can make us happier than our mental health? How important is it for our well- being and how can we raise our selfcare, in order to enjoy more our life? With thoughts like these we started our journey to Denmark to take part in a training course about mental health. Living in the nature, we created a caring community with young people, where we could express ourselves, share information, talk about our feelings, get out of our comfort zone and play, so that we could learn in an experiential way. Thanks to our trainers, we learned a lot about stress and hormones that make us happy, we practiced mindfulness and we started using new techniques to help ourselves grow on many levels. Even though we were far from home, after a while this place felt like home, as the bonds we made with the people and the place through the activities made us feel that everything was familiar. Every night, we had fun while organising intercultural nights, where we presented our countries through games, music and dances. This made us think how united we are in our diversity and it made us build a team, a big family.

It was a lovely experience to meet people from different countries and in such a short time to bond with them and feel that everywhere in the world you have people waiting for you. We want to say a super big THANK YOU to “You in Europe” for giving us the opportunity to develop our emotional and our social skills on international level and have this unforgettable experience.

In other words:
On April 13-21 2022, the Copenhagen youth Network commenced a nine-day training course “Developing mental Health through youth work and non-formal education”. The training course was organized in the frames of the Erasmus plus program implemented by the Copenhagen youth network in partnership with Youth for Society Georgia, with partner organizations from Europe and Beyond with the financial support of the European Commission.

The TC aimed to offer tools and support the competence development of young professionals working with vulnerable youth. The project offered the participants a holistic view of the realities and possible responses and contribute to the capacity building of their organizations.

The first stage of the program delivered training sessions in mental health and youth work to 30 young participants from Denmark, Germany, Italy, Greece, Ukraine, Jordan, Turkey, Hungary, Poland, and Georgia. Throughout the training, participants had the opportunity to participate in very intense sessions that included theoretical, practical, and experimental learning approaches.

Upon completion of the training course, in the second phase of the project, trained youth will be able to turn their ideas into local actions and organize youth-led dissemination activities in their local communities about supporting youth mental health, mindful lifestyle, building resilience, Erasmus plus opportunities for youth.

Most importantly, within the project, was created a toolkit for youth workers, trainers, and interested individuals. This toolkit provides young professionals with opportunities to understand and speak about mental health. It also provides youth leaders, teachers, educators, professionals, and volunteers with concrete ideas to support mental health through youth work and non-formal educational activities and involves young people to take action for their mindfulness and resilience in their own way, in their own community. The toolkit will be published on the official page of Copenhagen Youth Network and educational tools portal – Salto till the end of May.

Stay tuned!

Zoi, Stavros, Christiana