Παίζοντας μαθαίνεις πάντοτε καλύτερα!!!»
Αν κάτι μπορούμε να προσυπογράψουμε όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας με τη Μη Τυπική Εκπαίδευση, είναι η παραπάνω αλήθεια!
Πώς μπορείς να διδάξεις Αγγλικά (ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα) σε ενήλικες, πέρα από τα συνηθισμένα; Πώς μπορείς να φύγεις για λίγο από την έδρα, και να κάνεις ένα μάθημα όπου κάθε στιγμή, είσαι απόλυτα παρόν, και η μάθηση γίνεται κτήμα σου με τον πιο φυσικό τρόπο;
Επιτραπέζια παιχνίδια, θέατρο, αυτοσχεδιασμός, ρητορική, παντομίμα, ομαδικά παιχνίδια, δημιουργικός διάλογος, storytelling, στιχουργική και τόσοι άλλοι τρόποι για να κάνεις το μάθημά σου πιο διαδραστικό, συμμετοχικό και ενδιαφέρον!
Όλα τα παραπάνω είδαμε στην πράξη στο πλαίσιο του International Training Course με τίτλο «English in adults Classroom», που υλοποιήσαμε στην Αθήνα, από τις 27 έως τις 4 Απριλίου, στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+!
Χαρούμενα πρόσωπα, δίψα για μάθηση, περιέργεια, φαντασία, συμμετοχικότητα, ενθουσιασμός, ικανοποίηση!
7 πραγματικά υπέροχες ημέρες που κυλήσαν σαν νερό!
Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους 20 συμμετέχοντες από Ισπανία, Πολωνία και Ελλάδα, που κάνανε αυτή την εμπειρία μοναδική και για εμάς τους trainers!
Επόμενο βήμα του προγράμματος, το σεμινάριο για τη διδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών μέσων, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στην Ισπανία!
——————————————–ENGLISH TEXT————————————————–

Υou always learn better through playing!!

If there is one thing we can guarantee all these years working with Non-Formal Education, it’s this!

How can you teach English (or any other language) to adults beyond the ordinary? How can you leave your teacher’s desk for a while, and do a lesson where every moment, you are completely present and learning becomes something you gain in the most natural way?
So here there are… board games, theater, improvisation, rhetoric, pantomime, group games, creative dialogue, storytelling, lyricism and so many other ways to make your lesson more interactive, participatory and interesting!
We saw all the above in practice, during the International Training Course entitled «English in adults Classroom», that we implemented in Athens, from 27 March to 4 April, in the framework of Key  Action 2 of the Erasmus + project named “Improv-e English”!
Happy faces, thirst for learning, curiosity, imagination, participation, enthusiasm, satisfaction! 7 really wonderful days that rolled happily and creatively! A huge «thank you» to the 18 participants from Spain, Poland and Greece, who made this experience unique for us the trainers! Next step of the project, is the seminar on how to teach English (or any other language) using digital media, which will take place during May in Spain!