ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

“SEW THE FUTURE”

Το κρύο της Κρακοβίας δεν επηρέασε καθόλου την ζεστή ατμόσφαιρα που επικράτησε στην συνάντηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του σχεδίου της Βασικής δράσης 2 «Sew the Future”. Στην διάρκειά της αναφερθήκαμε στα μέχρι τώρα πεπραγμένα του σχεδίου το οποίο παρά τα εμπόδια της πανδημίας εξελίσσεται κανονικά και βέβαια ορίοθετήσαμε τις επόμενες δράσεις μας μέχρι την τελική αξιολόγηση. Αποχαιρετίσαμε την Πολωνία ευχαριστώντας του συντονιστές για την άψογη και ζεστή φιλοξενία και δίνουμε ραντεβού στην Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη απο τις 23 έως τις 31 Μαίου όπου στο σεμινάριο κατάρτισης που θα υλοποιηθεί θα προσεγγίσουμε την πράσινη επιχειρηματικότητα Μέχρι τότε…. Μείνετε συντονισμένοι!!

***

MID TERM EVALUATION OF THE KA2 STRATEGIC PARTNERSHIP “SEW THE FUTURE”

The Polish cold was not enough to influence the very warm atmosphere we created during the Mid Term Evaluation of our KA2 project “SEW THE FUTURE”. During the meeting we referenced to the work done so far, which despite the obstacles of the pandemic is progressing normally and of course we demarcated our next actions until the final evaluation. We said goodbye to Poland, thanking the coordinators for the impeccable and warm hospitality and we meet in Greece and Thessaloniki from the 23rd to the 31st of May where in the training seminar that will be implemented we will approach green entrepreneurship
Till then…. Stay Tuned!!