Η Ισπανία και η Βαρκελώνη μας καλωσόρισαν για την συνάντηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης της Στρατηγικης Σύμπραξης  τηε Βασικής Δράσης 2 του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο Improv-E-nglish  όπου παρουσιάζονται διαφορετικές μέθοδοι Μη Τυπικής Εκπαίδευσης οι οποίες διευκολύνουν την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας σε ενήλικες .

Στην συνάντηση αξιολογήθηκε η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία του προγράμματος – παρά τις αντίξοες συνθήκες της πανδημίας και ορίστηκαν τα επόμενα σεμινάρια κατάρτισης  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία καθώς και η τελική αξιολόγηση στην Ελλάδα με την οποία θα κλεισει και το πρόγραμμα.

Πολλές ευχαριστίες στον οργανισμό Globers που φιλοξένησε την συνάντηση στην Ισπανία με άψογη φιλοξενία καθώς και στον συντονιστή οργανισμό Youth Act για την έως τώρα επιτυχημένη υλοποίηση του σχεδίου. Επόμενο ραντεβού στην Αθήνα από 27/03 έως 04/04.

***

Spain and Barcelona welcome us for the mid term evaluation meeting of the KA2 Strategic Partnership of Erasmus+ with the title Improv-E-nglish, where different Non Formal Education methods are used in order to teach English to the adults .

During the meeting we evaluated the project so far which despite the pandemic is successful and we also defined the next training seminars in both Greece and Spain as well as the final evaluation in Greece which will close the program. Many thanks to  Globers N.G.O which ghosted the meeting offering us the best hospitality as well as the coordinator organization Youth Act for the so far well done implementation. Next date is in Athens from 27/03 till 04/04.