Έπειτα από δύο πολύ δημιουργικά χρόνια, το πρόγραμμα Erasmus+ KA2 project «Sign Language Playground» όπου το You in Europe συμμετείχε ως εταίρος, έφτασε στο τέλος του!

Η κεντρική ιδέα ήταν κάτι καινούριο και πρωτότυπο για μας, καθώς κανένα από τα μέλη του οργανισμού μας δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με τη νοηματική γλώσσα. Έτσι, είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με αξιόλογους ανθρώπους που εργάζονται πάνω στο πεδίο, να αναπτύξουμε νέες μεθόδους και εργαλεία μη τυπικής μάθησης, παιχνίδια και δραστηριότητες σε συνεργασία με επαγγελματίες στο χώρο της νοηματικής γλώσσας και της επικοινωνίας των κωφών, μέσα από τις διακρατικές συναντήσεις μας σε Ουγγαρία, Πολωνία και Ελλάδα.

Η κορυφαία στιγμή του Project ήταν η ανταλλαγή Νέων που υλοποιήθηκε τον Σεπτέμβρη του 2021, όπου 40 συμμετέχοντες από τις αντίστοιχες χώρες καθώς και 20 εκπαιδευτές, βρέθηκαν μαζί σε ένα πολύ ζεστό κλίμα, στο χωριό Velence της Ουγγαρίας και παίξανε, επικοινωνήσανε και διασκεδάσανε με την βοήθεια όλων των παραπάνω μεθόδων, που προέκυψαν από το πρόγραμμα.

Ένα ακόμη χειροπιαστό αποτέλεσμα είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος όπου μπορεί κανείς να ενημερωθεί αναλυτικά για όλα τα παραπάνω, αλλά και να αναζητήσει χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία!

https://www.signlanguageplayground.org/

Χαρούμενοι για την παραπάνω συνεργασία μας, ανυπομονούμε να μοιραστούμε όσα μάθαμε!

……………………………………………………………………………………………………………

ENGLISH TEXT

After two very creative years Erasmus+ KA2 project «Sign Language Playground» where You in Europe was one of the partners has come to an end…

The whole idea was totally new for us because none of us (members of You in Europe) had been familiar with sing language! During this whole time we met a lot of interesting and inspiring people, we developed new non-formal education tools, games and activities with professionals in the field of deaf studies, we participated in transnational meetings in three different countries: Hungary, Poland and Greece.

The pick of the whole project was the Youth Exchange where 40 young participants from Hungary, Greece and Poland as well as 20 trainers and interpreters from the host organisations met in a calm and very beautiful small village Velence in Hungary in order to implement the activities we had been working on during previous meetings.

One of the final results is the official website about all the process and project of «Sign Language Playground». What you can find there is blogs, videos, photos, activities that you can use and many many more !

https://www.signlanguageplayground.org/

Proud for this cooperation, we are ready to share all the great things we learned!