Πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσεις μια δική σου start up;

Πόσο δύσκολο είναι να την διατηρήσεις επικερδή;

Πώς θα ξεπεράσεις την γραφειοκρατία η οποία βασιλέυει πανευρωπαικά?

Έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο να σε καθοδηγήσει σε αυτή την πορεία?

Τέλος μήπως θα ήθελες να αναλάβεις εσύ τον ρόλο του Μέντορα σε νέους που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν μια νεοφυή επιχείρηση?

Αυτά ήταν τα αρχικά ερωτήματα που μας ώθησαν να συμμετάσχουμε σε μια διετή στρατηγική σύμπραξη  του προγράμματος Erasmus+με τίτλο  «Start it UP Keep it up” όπου συμμετείχαν εταίροι από  Κροατία, Βουλγαρία, Τουρκία, Βόρεια Μακεδονία και Αζερμπαϊτζάν

Όλο το υλικό οι ιδέες και οι καλές πρακτικές που συγκεντρώθηκαν μέσα από τα 3 σεμινάρια κατάρτισης που υλοποιήθηκαν καθώς και οι τοπικές δράσεις που υλοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους, παρουσιάστηκαν στο τελικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν από τις 15 έως τις  20 Νοεμβρίου. Εκεί, μέντορες και ωφελούμενοι παρουσίασαν πρωτοπόρες, εναλλακτικές και καινοτόμες ιδέες επιχειρηματικότητας τις οποίες υλοποίησαν με την βοήθεια και την καθοδήγηση των μεντόρων. Όλες οι ιδέες αλλά και ο οδηγός επιχειρηματικότητας σε όλες τις γλώσσες των εταίρων μπορεί να τις βρει κάθε ενδιαφερόμενος στο επίσημο site του πρότζεκτ.

https://www.startitupkeepitup.com/?fbclid=IwAR2t3390lFGZnHI0qZkKS6C9pNp6tkBCgw304Zd5FuPbw5iV7P0VQUMNsr8

Οι επισκέψεις των συμμετεχόντων στις ομορφιές της πρωτεύουσας  καθώς και οι στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης αλλά και η φιλοξενία του συντονιστή οργανισμού NAYORA , έκλεισαν με ιδανικό τρόπο την συνάντηση.

***

How easy is to create your own start-up?

How difficult is to maintain it profitable?

How will you overcome bureaucracy?

Do you have the right person to guide you in this process?

Have you ever thought to be the mentor for young people who are interested to create their own business?

These were the initial questions that prompted us to participate in a two-year strategic partnership of the Erasmus + program entitled «Start it UP Keep it up», involving also partners from Croatia, Bulgaria, Turkey, Northern Macedonia and Azerbaijan.

All the material, ideas and good practices gathered through the 3 seminars and the local actions which were implemented by all partners, were presented at the final forum held in Baku, Azerbaijan from 15 to 20 November. There, mentors and mentees presented alternative and innovative entrepreneurial ideas which they implemented with the help and guidance of mentors. All the ideas and the entrepreneurship guide translated in all the involved languages ​​of the partners, can be found by anyone interested in the official site of the project.

https://www.startitupkeepitup.com/?fbclid=IwAR2t3390lFGZnHI0qZkKS6C9pNp6tkBCgw304Zd5FuPbw5iV7P0VQUMNsr8

The visits of the participants to the beauties of the capital, as well as the moments of relaxation and fun and of course the warm hospitality of the coordinating organization NAYORA, closed the meeting in an ideal way.

Check the small promo-video from the event!

…and some photos!