Το πρόγραμμα «We are Europe» αποτέλεσε για όλους μας μια μοναδική εμπειρία, τόσο για κάποιους από εμάς που ήταν το πρώτο Erasmus+, όσο και για αυτούς που έχουμε ξανασυμμετάσχει σε αντίστοιχα προγράμματα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είχαμε την ευκαιρία να διευρύνουμε τις γνώσεις μας σε σχέση με τις έξι ευρωπαϊκές αξίες, αλλά και να ανακαλύψουμε πως αυτές διαφοροποιούνται ως προς την υλοποίησή τους από χώρα σε χώρα. Ακόμη, όλοι μας μάθαμε να λειτουργούμε σωστά ως ομάδα και να συνεργαζόμαστε με στόχο ένα καλό αποτέλεσμα. Χάρη στο πρόγραμμα και στην επαφή με άτομα από διαφορετικές χώρες μπορέσαμε να εξασκήσουμε τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουμε και να εξοικειωθούμε με τη χρήση τους σε καθημερινή βάση.

Το σημαντικότερο όμως στοιχείο που καθιστά αυτή την εμπειρία μοναδική, είναι η επαφή με 35 ξεχωριστές προσωπικότητες που μοιράστηκαν ιστορίες, εμπειρίες, οράματα και στόχους μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα πρότζεκτ-εμπειρία που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Εμπεριείχε  λίγο από τη ταυτότητα του καθενός, τη χώρα του, τη προσωπική του ιστορία και εμπεριέχει ένα κομμάτι έμπνευσης από τον τόπο, το κλίμα, την εποχή του ταξιδιού.

Τέλος, εκτός από γνώσεις, το συγκεκριμένο πρόγραμμα μας χάρισε και έντονους φιλικούς δεσμούς τόσο μεταξύ μας, όσο και με άτομα από τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες. Αποτελεί για όλους μια όμορφη εμπειρία, ένα σημαντικό μάθημα και πληθώρα όμορφων αναμνήσεων.

-Κώστας, Γιώτα, Βάγια, Άγγελος, Άννα

Δείτε εδώ ένα project που ετοίμασαν οι συμμετέχοντες μας, παρουσιάζοντας τις 6 βασικές αξίες της Ιδέας της Ευρώπης!

Check out a video the Greek team created about the 6 values of Europe!

***

The program «We are Europe»  has been a unique experience for all of us, both for the ones  who experienced their first Erasmus+, and for those who have participated in similar programs before.

During the program we had the opportunity to expand our knowledge in relation to the six European values, but also to discover how they differ in their implementation in each country. Moreover, we all learned to function properly as a team and to work together for a good result. Thanks to the program and to the contact with people from different countries we were able to practice the foreign languages we know and get acquainted with their use on a daily basis.

The most important element that makes this experience unique, however, is the contact with 35 distinct personalities who shared stories, experiences, visions and goals with each other in order to create a project-experience that cannot be reproduced. It contained a little of everyone’s identity, his country, his personal history and contains a piece of inspiration from the place, the climate, the time of travel.

Finally, apart from knowledge, this program also gave us strong friendly ties both between us and with people from the other participating countries. It is a beautiful experience for everyone, an important lesson and a plethora of beautiful memories.

-Kostas, Giota, Vagia, Angelos, Anna