Βήμα βήμα κατακτάς την καινούργια γνώση μοιράζεσαι ιδέες και καλές πρακτικές για τους νέους και καινοτόμους που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ώστε να κινητοποιήσεις του πολίτες και ιδιάιτερα τους νέους να συμμετέχουν στον εθελοντισμό και την προσφορά στην κοινωνία.

Μετά το πρώτο βήμα που έγινε στην Agueda της Πορτογαλίας, εδώ στα Νέα Μουδανιά κάναμε το δεύτερο  όπου από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου φιλοξενήσαμε τους εταίρους μας από την Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Πολωνία στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξης της Βασικής Δράσης 2 με τίτλο “STEP 1” του προγράμματος ERASMUS+, στην οποία συμμετέχουμε.

Μέσα από ένα παραγωγικό και δημιουργικό διήμερο καθορίσαμε τις δράσεις μας για τις παρεμβάσεις μας στις τοπικές μα κοινωνίες για την διάδοση του εθελοντικού κινήματος, επισκεφτήκαμε την γραφική Γαλάτιστα, όπου τα μέλη του «Συλλόγου Νέων Γαλάτιστας» άφησαν έκπληκτους τους εταίρους με το πλήθος και την ποιότητα των εθελοντικών δράσεων που υλοποιούν, αξιολογήσαμε την συνάντηση, γευτήκαμε την θάλασσα των Νέων Μουδανιών , προσφέροντας παράλληλα την Ελληνική φιλοξενία.

Προτού να χαιρετίσουμε τους φίλους μας και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη συνάντησή μας στην Ρουμανία, παρακολουθήσαμε μαζί  την παρέλαση εξηγώντας πως η 28η Οκτωβρίου εκτός από όλα τα άλλα νοήματα είναι μια υψηλή πράξη εθελοντισμού των Ελλήνων.

 ***

Step by step we acquire new knowledge, share ideas and good practices for new and innovative ways that we can use to motivate the citizens and especially the young people to participate in volunteering  to the society.

After the first step taken in Agueda, Portugal, here in Nea Moudania, we made  the second one, where from 25th  to 28th  October we hosted our partners from Portugal, Romania, Spain and Poland in the framework of the strategic partnership of Key Action 2 entitled «STEP 1» of the ERASMUS+ Program, in which we participate.

Through a productive and creative two days we defined our future actions for our interventions in the local communities relevant of  the dissemination of the voluntary movement, we visited the picturesque village Galatista, where the members of the «Galatista Youth Association» surprised the partners with the number and the quality of the voluntary actions they implement, we evaluated the meeting, we enjoyed  the sea of ​​Nea Moudania, while offering the Greek hospitality.

Before greeting our friends and fix our next meeting in Romania, we watched the parade together, explaining to the partners that October’s 28th, among all other meanings, is a high level  act of Greek volunteerism.