Entrepreneurship Reloaded λοιπόν, στην Ρουμανία!

Οι δραστηριότητες του προγράμματος, οφείλουμε να ομολογήσουμε, ότι ήταν αρκετά χρήσιμες και
διαδραστικές. Αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, η οποία ήταν θέμα του ερευνητικού μας
σχεδίου, είχαμε την τύχη να αποκομίσουμε αρκετά θετικά στοιχεία. Αφενός, εστιάσαμε στις
ευθύνες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και αφετέρου, χρησιμοποιήσαμε την
κλίμακα ανάλυσης SWOT (Πλεονεκτήματα-Αδυναμία-Ευκαιρίες-Απειλές), ενώ είχαμε την
ευκαιρία να συνεργαστούμε όλοι μαζί ως ομάδα, μέσω διάφορων παιχνιδιών που αποσκοπούσαν
στο να δεθούμε ως σύνολο. Παράλληλα, θα ήταν αμέλεια να μην αναφέρουμε πως το κλίμα ήταν
εξαιρετικά θερμό και φιλικό, κάτι που ώθησε τους συμμετέχοντες να είναι πιο άνετοι και ελεύθεροι
στη συμμετοχή στο πρόγραμμα και στις δραστηριότητες.
Αν θέλαμε να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση , είναι καθολικά θετική. Στόχος του Erasmus+
είναι να ενώνει και να φέρνει ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες πιο κοντά, κάτι το οποίο
συνέβη καθ΄όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος. Άτομα από τη Ρουμανία, την Ιταλία , την
Ελλάδα – ή ακόμα και από το Αζερμπαϊτζάν και την Ινδία- ομογενοποιήθηκαν με ιδιαίτερο τρόπο.
Η πόλη που μας φιλοξένησε, το Ράμνικου Βαλτσέα, ήταν ιδανική καθώς δεν περιείχε το χάος της
μεγαλούπολης , αλλά είχε τη δική της ξεχωριστή ομορφιά. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην υπεύθυνη
του προγράμματος Αντελίνα, η οποία από την πρώτη μέρα μας έκανε να νιώσουμε άνετοι. Το
πρόγραμμα, εν γένει, βοήθησε πολύ όλους τους συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα βήματα της
επιχειρηματικότητας, και κυρίως να αναγνωρίσουν αν θέλουν και οι ίδιοι να ακολουθήσουν κάποιο
επιχειρηματικό πλάνο.
Σχετικά με το καθημερινό πρόγραμμα, αυτό ήταν πλήρες και γεμάτο διαδραστικές δραστηριότητες.
Μια εξέχουσα δραστηριότητα, περιελάβανε να σκεφτεί ο καθένας ως επιχειρηματίας και να
οργανώσουμε ένα πλάνο εκκίνησης επιχειρηματικού πλάνου. Χωριστήκαμε σε επτά ομάδες και
σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε το κάθε σχέδιο να εφαρμοστεί στην αληθινή αγορά εργασίας. Κάθε
ομάδα συμμετέχοντων αποτελούνταν από άτομα διαφορετικών χωρών. Μέσω του ομαδικού
πνεύματος και της σύμπνοιας , δημιουργήθηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για
πιθανά μελλοντικά σχέδια.
Καταληκτικά, θα ήταν καλό να θυμόμαστε ότι ο κόσμος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη δική
μας χώρα και κουλτούρα. Αν κάποιος επιθυμούσε να γνωρίσει νέους ανθρώπους από άλλους
πολιτισμούς , αλλά και να δημιουργήσει αέναους ανθρώπινους δεσμούς, δεν υπάρχει καλύτερος
τρόπος από το να επιλέξει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων μέσω του Erasmus+.

 

The activities of the program were quite useful and interactive. About the entrepreneurial sessions, we learnt some new subjects such as the responsibilities about creating a new start-up business, SWOT analysis etc. We had the chance to cooperate all together as team groups, as well. We also had social activities such as energizers, breaking-ice activities and getting to know each other which were also really helpful. Last but important, the ambience of the program was warm and very friendly, which made the communication more reliable and convenient and our behavior on the activities be more open.

The mindset of the Erasmus projects is to bring people together from different cultures and countries. in this way, entrepreneurship reloaded was a very successful project . P eople from Greece Romania Portugal and Italy bonded so much together That it would not be possible through any other way . T he city that the project was made was very special becaus e it was not small nor big but just perfect to feel the vibes of the Romanian culture. Adelina, they Organizer of the project had so good vibes and she was also always happy and in that way we were always feeling comforttable and cozy. This project indeed helped many people to know if they want to be entrepreneurs in the future . It also helped them figuring out what steps should take in order to make these dreams of theirs happen.

Concerning the activities, all the days were very full. We had to think as possible entrepreneurs. Each one of us had to think of an entrepreneur idea and the best 7 would be analysed. When the seven ideas were found, we splitted into teams and worked for these ideas and how it would bepossible to happen in the future. Each team had members from all the countries and through the team spirit And the ideas from different cultures and backgrounds the results in its activity were extraordinary. Two of these ideas were very well analyzed because the members are actually thinking to try and make a real business in the future.

In conclusion, the world is so much more than our country and our culture. T here is no better way than a youth exchange t o not only meet people from other parts of the world, but to make a bonding so special that you will remember forever.