Χτίζοντας φιλίες στην εποχή της ψηφιοποίησης

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2020, ο οργανισμός You in Europe έδωσε την ευκαιρία σε 7 νέους από την Ελλάδα να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή νέων στα πλαίσια του Erasmus+, που έλαβε μέρος στο καταπράσινο Murzasichle της Πολωνίας. Για 8 μέρες, νέοι από την Ελλάδα, την Πολωνία, την Ρουμανία, την Βουλγαρία και την Ιταλία κλήθηκαν να γίνουν μέλη μίας πανευρωπαικής οικογένειας και να αφήσουν το στίγμα τους στο πρόγραμμα «Digital entrepreneurs».

Αυτό που ακούγεται συχνότερα για τα προγράμματα ανταλλαγής νέων είναι ότι οι ομοιότητες μας είναι περισσότερες από τις διάφορες μας. Αν και ακούγεται κοινότοπο, είναι αληθινό. Ο καθένας ξεκίνησε από την χώρα του χωρίς να γνωρίζει κανέναν αλλά με διάθεση για αλληλεπίδραση, με διάθεση να λάβει εμπειρίες, ιδέες και γνώσεις. Οι σχέσεις που χτίσαμε αυτήν την εβδομάδα βασίστηκαν στον σεβασμό αλλά και στην περιέργεια για το ‘’διαφορετικό’’, που μαθαίνει, διασκεδάζει και αναπνέει με τον ίδιο τρόπο με εμάς. Οι συζητήσεις κατά την διάρκεια των σεμιναρίων αλλά και εκτός αυτών, όπως επίσης τα intercultural nights, μας έκαναν να γνωρίσουμε βιωματικά 4 διαφορετικές χώρες και να χτίσουμε φιλίες ζωής.

Αναμφίβολα, η ψηφιοποίηση και η στάση των νέων απέναντι στις νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κέντρισαν το ενδιαφέρον μας και αποτέλεσαν τον βασικό άξονα του προγράμματος. Τα σεμινάρια που παρακολουθήσαμε, άγγιξαν πολλαπλές πτυχές της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, όπως η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, η συγγραφή άρθρων και βιβλίων, η παραγωγή βίντεο και το self promotion. Καταλήξαμε, πως κάθε σύγχρονο επάγγελμα μπορεί να επωφεληθεί από την ψηφιοποίηση, αρκεί να χρησιμοποιηθεί συνετά. Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκινήσαμε να χτίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις. Αφού αναφερθήκαμε στο επίπεδο ψηφιοποίησης της κάθε χώρας αλλά και τις προσωπικές μας δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα, δημιουργήσαμε ομάδες και κατασκευάσαμε το εκάστοτε επιχειρηματικό πλάνο. Ωστόσο, τα σεμινάρια δεν περιορίστηκαν στις γνώσεις των εκπαιδευτών μας αλλά διευρύνθηκαν σε ομάδες open space των συμμετεχόντων, που μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους στον ψηφιακό κόσμο. Έτσι, ο συνδυασμός του μη τυπικού τρόπου εκπαίδευσης και η δημιουργικότητα των συμμετεχόντων συνετέλεσαν στην δημιουργία ενός εκπληκτικού προγράμματος.

Φυσικά, το μεγαλύτερο και πιο ενδιαφέρον μέρος του προγράμματος ήταν πως μέσα σε μία εβδομάδα, νέοι που δεν γνωρίζονταν από πριν, με διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσα και εμπειρίες μπόρεσαν από την πρώτη μέρα να αφήσουν πίσω κάθε φόβο και ενδοιασμό που είχαν και με χιούμορ να γίνουν μία ενιαία ομάδα. Οι εκδρομές και οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν μας έδεσαν. Με τον ίδιο τρόπο λειτούργησε η εξόρμηση για πεζοπορία μέχρι την λίμνη «Μorskie Oko»,  οπως επισης και η εκδρομή μας στο Zakopane.

Φυσικά, όλη αυτή η υπέροχη ατμόσφαιρα δεν θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί αν δεν υπήρχαν οι μοναδικοί διοργανωτές μας που από την πρώτη στιγμή μας έκαναν να νιώσουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστούμε Luisa, Pawel, Maik και Piotr που δημιουργήσατε αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα.

Κάτω, λοιπόν, από τα αστέρια αυτού του νότιου πολωνικού χωριού με τα καταπράσινα βουνά, ανάμεσα σε γέλια, συζητήσεις τα ξημερώματα, βουτιές στην πισίνα, φαγητά, ποτά και πολύ χορό, χτίστηκαν φιλίες που θα λάμπουν όπως αυτά τα άστρα. Μια μοναδική εμπειρία και πρωτόγνωρη. Η σύνδεση μεταξύ της ομάδας μας, η αλληλεγγύη, καθώς και η επαφή με τις άλλες ομάδες ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Αισθανόμαστε βαθιά ευγνώμονες για την ευκαιρία που μας δόθηκε να γνωριστούμε, να μάθουμε, να ταξιδέψουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Τα ξαναλέμε σύντομα !

***

Building friendships in the age of digitization

On September 6, 2020, You in Europe gave the opportunity to 7 young people from Greece to participate in a youth exchange within the framework of Erasmus +, which took place in the green Murzasichle, Poland. For 8 days, young people from Greece, Poland, Romania, Bulgaria and Italy were invited to join a pan-European family and leave their mark on the «Digital entrepreneurs» project.

What is most often heard about youth exchange programs is that our similarities outweigh our differences. While that may sound commonplace, it is real. Although we were complete strangers, we all had a disposition for interaction, a disposition to share experiences, ideas and knowledge. The relationships we built this week were not only relied on respect but also curiosity for the «different», who learns, gallivants and breathes in the same way with us. Discussions during the seminars and beyond, as well as intercultural nights, familiarize us with 4 different cultures and made us get to build life friendships.

Undoubtedly, the digitization and the attitude of young people towards new technologies and social media have piqued our interest and formed the main axis of the program. The seminars we attended approached multiple aspects of e-business, such as the provision of products and services, the writing of articles and books, video production and self-promotion. We have come to the conclusion that any modern profession can benefit from digitization, as long as it is used wisely. In the same context, we started building our own businesses. At first, we discussed both about the level of digitization of each country and our personal skills and interests, and then, we created teams and constructed a business plan. However, the seminars were not limited to the knowledge of our instructors but were extended to open space groups of participants, who shared with us their experience in the digital world. Thus, the combination of the non-formal way of training and the creativity of the participants contributed to the creation of an amazing program

Needless to say, the most interesting part of the program was that within a week, young people who did not know each other before, coming from different cultures, speaking different language and carrying different experiences were able to leave behind all the fears and hesitations they had and to unify in one group. The excursions and activities that were organized bound us in the same way that the hiking trip to Lake «Morskie Oko» and the excursion to Zakopane did. Certainly, all this wonderful atmosphere could not have been created if it were not for our unique organizers who from the first moment made us feel at home. Thank you Luisa, Pawel, Maik and Piotr for creating this wonderful atmosphere

So, under the stars of this southern Polish village with its lush mountains, amidst laughter, early morning discussions, swimming in the pool, food, drinks and lots of dancing… friendships that would shine like these stars were built. A unique and unprecedented experience. The connection between our team, the solidarity, as well as the contact with the other teams was beyond all expectations. We are deeply grateful for the opportunity we had to meet, learn, travel and have fun together.

Talk to you soon.