Τι είναι αυτό που κάνει το Erasmus+ μια από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει κάποιος;
Project: Step Forward – EU for youth
Τοποθεσία: Δανία
Μέρα: 17 Δεκεμβρίου 2019
Είναι η τελευταία μέρα αυτού του προγράμματος που ονομάζεται “Step Forward” και όλοι είμαστε εξουθενωμένοι και νυσταγμένοι αλλά τίποτα δεν μπορεί πάρει το χαμόγελο από τα πρόσωπα μας. Γνωρίσαμε τόσους πολλούς καινούργιους ανθρώπους. Με κάποιους αγαπηθήκαμε και με άλλους μιλήσαμε μια φορά. Κάποιοι αποτέλεσαν έμπνευση για εμάς και για άλλους, αποτελέσαμε εμείς. Με κάποιους αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε ενώ με άλλους περάσαμε τα μεγαλύτερα βράδια μας. Αυτά τα προγράμματα είναι κυρίως οι άνθρωποι. Άνθρωποι που επικοινωνούν και δένονται ο ένας με τον άλλον. Μάθαμε για μέρη στον κόσμο που δεν γνωρίζαμε για την ύπαρξη τους. Μιλήσαμε για τα όνειρα μας, τις δυνατότητες μας, το παρελθόν μας, την καθημερινότητα μας. 45 άτομα ήταν σε αυτό το δωμάτιο, αυτή την στιγμή που γράφω αυτό το κείμενο, την πρώτη μέρα. Περάσανε κάθε λεπτό της ημέρας μαζί, για εννιά μέρες. Μοιραστήκανε τα προσωπικά τους αντικείμενα, τα συναισθήματα τους, τα χαμόγελα τους, τις δυνατότητες τους και όλοι συνείσφεραν ώστε αυτό το πρόγραμμα να είναι επιτυχημένο. Κάναμε πολλά πράγματα μαζί. Εξερευνήσαμε άγνωστες πόλεις, φάγαμε, μάθαμε να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον, μάθαμε από τα λάθη που κάναμε και από την συμπεριφορά μας, μεθύσαμε, χορέψαμε, αποκτήσαμε πολύτιμες γνώσεις και βελτιώσαμε τις δεξιότητες μας, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και τα μυαλά μας για να λύσουμε προβλήματα και μοιραστήκαμε τα δωμάτια μας. Κάθε πρόταση που γράφω ανατριχιάζω αλλά δεν μπορείς να το νιώσεις αν δεν το ζήσεις. Το Erasmus+ είναι μια ευκαιρία για κάθε νέο άνθρωπο εκφραστεί και να διευρύνει τους ορίζοντες του. Το Erasmus+ είναι οι άνθρωποι και οι άνθρωποι είναι πανέμορφοι.
***
Which is this thing that makes Erasmus+ one of the best experiences in someone’s life?
Project: Step Forward – EU for youth
Place: Denmark
Day: 17 December 2019
Is the last day of this project called «Step Forward» and everybody is so exhausted and sleepy, but nothing can take this smile from our faces. We met so many new people. Some ot them we loved and with some of them just spoke once. Some of them was an inspiration for us and for some of them, we were the inspiration. With some of them we exchanged hugs and kisses and with some others we spent our longest nights. These programs are all about people. People connecting and communicating with each other. We learned about new parts of the world that we didn’t even know their existence. We talked about our dreams, our potentials, our past, our everyday lives. 45 people were in this exact room, that I’m writing this letter right now, the first day. They spent together every minute of the day , for nine days. They shared their personal belongings, their emotions, their smiles, their possibilities and all of them contributed in the success of this project. We did lots of things together. We explore new cities, we ate together, we learned how to cooperate with each other, we all learned something from our mistakes and our behaviour, we get drunk together, we dance, we gain experience and we developed our skills, we combined our forces and minds to solve problems and we shared our rooms. Every moment I was writing each of these sentences I got goosebumps but you can’t feel it if you don’t live it. Erasmus+ is an opportunity for every young person to express themselves and broaden their horizons. Erasmus+ is people and people are beautiful.