Ακολουθεί σύνοψη άκρως διδακτικής και συναισθηματικά πλούσιας εμπειρίας..

1 μήνα πριν τελείωνε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του @Erasmus+ με τίτλο HELLO – High-Tatra Emotional Laboratory for Learning Outdoors στο οποίο βρεθήκαμε μαζί με την Κατερίνα Κατέ Χατζημηνά μέσω της You in Europe.
Μαζί με ακόμα 22 συμμετέχοντες και 4 εκπαιδευτές ηλικίας 18-47, από 9 διαφορετικές χώρες της Ευρώπής (όλοι μας απασχολούμενοι με παιδιά/νέους) περάσαμε 10 ημέρες (11-21 Ιουλίου) στους πρόποδες (920μ) των Υψηλών Τάτρα (Καρπάθια Όρη) και την χωμένη σε καταπράσινο δάσος Penzion Lesna.

Αντικείμενο του προγράμματος; Η εξοικείωση και πρακτική με την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (EQ) μέσω μη-τυπικών μεθόδων μάθησης και Εμπειριακής Μάθησης στη Φύση.
Πρακτικά; Πολλές δραστηριότητες στο δάσος, ατομικές και ομαδικές, ΠΟΛΛΕΣ κουβέντες και συμβούλια (reflections), 1 2μερο εργαστήριο και μια ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ 3μερη πεζοπορία στα Υψηλά Τάτρα, την οροσειρά των Καρπάθιων στα σύνορα Σλοβακίας-Πολωνίας!

 

Νικόλας Αγγελής- Κατερίνα Χατζημηνά – Νίκος Μαρινόπουλος

 

Ακολουθεί «λιτό και πλούσιο φωτογραφικό υλικό»

————————–————————–———————-

Brief follow’up of an unforgettable experience!

Already one moth past the Learning Mobility Project HELLO – High-Tatra Emotional Laboratory for Learning Outdoors!
With the support of the Erasmus+ programme of the EU and held in Tatranská Lesná and the High Tatras in Slovak Republic for a total of 10 days, the project’s aim was to develop emotional intelligence (ΕQ) among the participants for personal and professional use.
That happened through non-formal learning methods and under the «umbrella» of Outdoor Experiential Learning. Parts of that process were:
– Indoor and (mainly) outdoor team and individual activities (provided by the trainers Ieva Grundsteine and Lauma Zubule)
– An 8 activities Laboratory designed and implemented by the participants
– TONS of reflections
– And (the pearl of them all) a 3 days hiking in the High Tatra mountains! (To complete the project’s goals, many follow-up activities will be completed by the end of September in participants’ countries).Participants; 24 youth workers, aged from 18 to 47, coming from 8 different European countries.

 

Nikolas Angelis- Katerina Chatzimina- Nikos Marinopoulos