Από τις 18 έως και τις 25 Αυγούστου 2019, 42 νέα άτομα από την Ουγγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Ολλανδία, Λιθουανία και Πολωνία βρέθηκαν στο μαγευτικό χωριό Πόρονιν στα νότια της Πολωνίας για το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων Erasmus+: «One world, many stories». Μερικά από θέματα του προγράμματος ήταν οι διακρίσεις, ο κοινωνικός αποκλεισμός, οι προκαταλήψεις ενάντια στους μετανάστες και πρόσφυγες και η ενσωμάτωση τους. Μέσα σε αυτές τις μέρες μοιραστήκαμε, συζητήσαμε, διασκεδάσαμε, μάθαμε και πρωτίστως γίναμε άλλη μια μεγάλη Erasmus+ οικογένεια.
Σίγουρα ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για όλους.
Τϊμος, Οδυσσέας, Βασίλης, Λένα, Σταυρούλα

From the 18th until the 25th of August 2019 42 young people from Hungary, Greece, Cyprus, Turkey, the Netherlands, Lithuania and Poland visited the magical village of Poronin in southern Poland for the Erasmus + youth exchange program: «One world, many stories». Some of the themes of the program were discrimination, social exclusion, prejudice against immigrants and refugees and their integration. Within these days we shared, discussed, had fun , learned and most importantly became another big Erasmus+ family.
It was definitely an unforgettable experience for everyone.