Αναζητώντας τη μαγεία…
Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη μάθηση ενδιαφέρουσα; Πως μπορεί να μάθει κανείς με διαφορετικό τρόπο πέρα από την τυπική εκπαίδευση; Πώς μαθαίνεις μέσα από ένα εκπαιδευτικό project και τι είναι αυτό που το κάνει μαγικό; Kαι έχοντας λοιπόν αυτές τις απορίες μέσα μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψουμε στη μακρινή Λετονία για να συμμετάσχουμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Magic in the projects”.
Φέτος για μας, λοιπόν ο Ιούλιος είχε άρωμα βόρειας Ευρώπης. Μια μαγική εβδομάδα, σε ένα μαγικό μέρος, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Ρίγα με μοναδικούς, μαγικούς ανθρώπους. Τα συστατικά της μαγικής συνταγής ήταν οι άνθρωποι από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Βουλγαρία, τη Λετονία ,τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Ελλάδα που συναντήθηκαν με κοινό στόχο την ανακάλυψη της αξίας της μη τυπικής εκπαίδευσης και της επικοινωνίας των ανθρώπων.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος μάθαμε πως να δημιουργούμε το δικό μας project με ρεαλιστικούς στόχους, ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, ενδιαφέρον περιεχόμενο για την ομάδα-στόχο μας και με λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Συζητήσαμε για τα λάθη που μάς έκαναν καλύτερους, ανταλλάξαμε ιδέες για καλές πρακτικές που μπορούν να κάνουν ένα Project μαγικό και δουλέψαμε συνεργατικά για να λύσουμε όλα τα πιθανά προβλήματα που ίσως προκύψουν σε ένα Project. Δουλεύαμε συνεχώς σε ομάδες και ανακαλύψαμε τη δυναμική της συνεργασίας. Παιχνίδια, δραστηριότητες και νέες προκλήσεις μας ένωσαν και μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε τις δυσκολίες που συναντά κανείς σε μία ομάδα, αλλά και το μαγικό αποτέλεσμα που βγαίνει όταν ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι. Αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητα στις απόψεις και την κουλτούρα, αλλά έχοντας κοινούς στόχους μπορέσαμε να καταφέρουμε πολλά. Μπορεί ο καιρός να μην ήταν σύμμαχος μας, αλλά αυτό ελάχιστα μας απασχόλησε, καθώς μπορεί κανείς να πει ότι ένα τέτοιο ωραίο μέρος όπως το Puduri που περιβάλλεται από δάσος και ποτάμι φαινόταν ακόμα πιο μαγικό με βροχερό καιρό. Η θετική ενέργεια της ομάδας, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, οι αγκαλιές και τα χαμόγελα ζέσταιναν τις ψυχές μας και αυτό ήταν αρκετό. Τι πιο μαγικό;
Γνωρίσαμε διαφορετικές κουλτούρες μέσα από τα φαγητά, τους χορούς, τις λέξεις που μαθαίναμε, τις συζητήσεις μας γύρω από τη φωτιά. Σούπερ-ευχαριστούμε πολύ το You In Europe για την ευκαιρία που μάς έδωσε να ζήσουμε μια τέτοια μαγική εβδομάδα!

 

Looking for magic…
What is it that can make learning interesting? How can one learn in a different way beyond formal education? How do you learn through an educational project and what makes it magical? Having these questions in our minds, we were suddenly given the opportunity to travel to distant Latvia to participate in the «Magic in the projects» training program.
This year, for us, July had a scent of northern Europe. A magical week, in a magical place, a few miles outside of Riga with unique, magical people. The “ingredients” of the magical prescription were the people from Spain, Italy, France, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Estonia, Hungary, Poland and Greece, who met with the common goal of discovering the value of non-formal education and communication of people.
During the project we learned how to create the special atmosphere and how to increase the quality of the projects, moreover what projects consist of, we also learned variety of educational methods which we can use in future, how to create an interesting content for our target group and how to pay attention to even small details that make the difference between “project” and “project”. We were talking about the mistakes that made us better, exchanging ideas for good practices that can make a project even more magical and working collaboratively to solve all possible problems that may arise in a project. We were working in groups and discovering the dynamics of cooperation. Games, activities and new challenges brought us together and made us realize the difficulties you may face in a team, as well as the magical effect that comes out when everyone puts their own tricks. By accepting diversity in views and culture, but with common goals we were able to do so much. The weather was not our ally, it was mostly raining but I can say that such a nice place like Puduri surrounded by forest and river looked even more magical and melancholic with rainy weather. The positive energy of the team, the communication between the people, the hugs and the smiles warmed our souls and that was enough. What’s more magical?
We learned different cultures through the cuisine, dances, words we learned, our discussions around the fire. We are very thankful to You in Europe” for the opportunity they gave us to have that magical week!