Πάει σχεδόν μία εβδομάδα που τελείωσε το πρώτο πρόγραμμα Erasmus+ στο οποίο είχαμε την ευτυχία να συμμετάσχουμε. Και λέμε ευτυχία γιατί μόνο κάποιος που έχει συμμετάσχει σε ανάλογα προγράμματα μπορεί να καταλάβει σε τι πράγμα αναφερόμαστε. Ξεκίνησε κάνοντας αυθόρμητα και χωρίς πολλή σκέψη μία αίτηση στην σελίδα του You in europe αναζητώντας ένα ταξίδι μέσα σε τάσεις φυγής.. Ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια διαφορετική χώρα, την Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Hidiselu de Sos ένα μαγευτικό μέρος κοντά στην πόλη Oradea, μέσα στην φύση, τον καθαρό αέρα και το ευχάριστο περιβάλλον.

Πιο αναλυτικά, στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν νέοι από την Ρουμανία, την Πολωνία, την Βουλγαρία και την Ελλάδα.  Εκ πρώτης όψεως, δεν μπορείς να φανταστείς ότι μια ομάδα από τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, κι από άλλες χώρες θα μπορούσαν να συνεργαστούν αρμονικά. Ωστόσο, από την πρώτη κιόλας μέρα, μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες και εργασίες που υλοποιήσαμε καταφέραμε όχι μόνο να κοινωνικοποιηθούμε και να αισθανθούμε πιο άνετα, αλλά και να συνεργαστούμε εύκολα με κάθε άτομο του προγράμματος. Παράλληλα,  τα workshops μας παρείχαν την δυνατότητα να εκφράσουμε την δική μας άποψη και τους προβληματισμούς μας, να αναπτύξουμε την δημιουργικότητά μας, και το κυριότερο,  μέσω της συζήτησης και του διαλόγου να έρθουμε μεταξύ μας πιο κοντά. Επιπρόσθετα, κάθε βράδυ ταξιδεύαμε στην παράδοση και στον πολιτισμό κάθε συμμετέχουσας χώρας,  αφού γευτήκαμε τα φαγητά τους, δοκιμάσαμε τα ποτά τους και χορέψαμε τους χορούς τους. Δεν  θα μπορούσαμε να μην  επαινέσουμε  τους διοργανωτές  και καθοδηγητές  του  προγράμματος όπου έκαναν ότι καλύτερο  μπορούσανε για τους νέους της Ευρώπης.

Φεύγοντας από την Οράντεα,  αναρωτηθήκαμε τι θα απαντούσαμε μία εβδομάδα πριν την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα, στην ερώτηση ¨Πότε ήταν η τελευταία φορά που αισθανθήκατε πραγματικά δημιουργικοί;”  Έτσι, συνειδητοποιήσαμε  πως η τελευταία  φορά που είχαμε πραγματικά την ανάγκη να μάθουμε κάτι καινούριο και που νιώσαμε ανυπομονησία να δοκιμάσουμε τις καινούριες μας γνώσεις στη πράξη ήταν εκείνες οι μέρες στη Ρουμανία. Τέλος, τα προγράμματα Erasmus + είναι, κατ’ εμάς, απαραίτητα για τους νέους, καθώς μόνο  θετικά στοιχεία έχουν  να κερδίσουν,  τα  οποία  θα τους βοηθήσουν  στην  αυτοβελτίωση και την  όμορφη  παρουσία τους στην  κοινωνία.

Αντιγόνη- Εύα – Δήμητρα- Κωνσταντίνος- Ματίλντα- Εύα

 

 

We have  finished the  Erasmus+  program  since  a  week  and  we are  so  glad  to  have  been participated  in  this  kind  of  program. I’m  saying  this  because  only  those  who  have participated  in  programs  as  such,  can  understand  in  which  thing  I refer  to. It started spontaneously and without thinking with a request on the page of You in Europe looking for a trip in a tendency to escape. Suddenly we found ourselves in a different country, Romania and more specifically in Hidiselu de Sos a magical place near the city of Oradea, fresh air and pleasant surroundings. In more detail, young people from Romania, Poland, Bulgaria and Greece participated in this program. At first glance, you cannot imagine that a group of so many different people from other countries can work together harmoniously. However, from the very first day, through the various activities and tasks we have accomplished, we managed to not only socialize and feel more comfortable, but also to work with each and every person in the program. At the same time, the workshops gave us the opportunity to express our opinion and our concerns, to develop our creativity, and, most importantly, through discussion and dialogue to come closer together. Additionally, every evening we traveled to the tradition and culture of each participating country, having tasted their food, tasted their drinks and danced their dances. We could not praise the organizers and program leaders who did the best they could for young people in Europe. Leaving Orantea, we wondered what we would answer a week before joining the program, asking “When was the last time you really felt creative?” So, we realized that the last time we really needed to know something new and that we felt impatient to try our new knowledge in practice were those days in Romania. Finally, the Erasmus + programs are, for us, necessary for young people, as only positive elements have to be gained, which will help them in their self-improvement and their beautiful presence in society.