Μετά την πρώτη συνάντηση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Broadcasting Europe – εκκόλαψη κοινωνικών επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα των media» που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στο Putignano της Ιταλίας, οι 7 εταίροι συνεχίζουν τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των δράσεων, ώστε να ξεκινήσουν την εφαρμογή τους ακριβώς μετά το πέρας του καλοκαιριού. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Erasmus plus program και περιλαμβάνει τον οργανισμό APS Warrols, ως αρχηγό εταίρο, τους οργανισμούς RadioJP Association και Liceo Majorana Laterza από την Ιταλία και 4 άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και σχολεία: Asociación Building Bridges (Ισπανία), Europe4Youth (Πολωνία), το Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής (Ελλάδα) και το You in Europe.

Οι οργανισμοί Warrols και RadioJP, έχουν αναλάβει την υποστήριξη των εταίρων στη δημιουργία μη κερδοσκοπικών web-radios, τα οποία θα λειτουργούν νεαροί εθελοντές ή μαθητές, στις συγκεκριμένες χώρες. Τελικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου από web-radio που θα διαχειρίζονται οι νέοι, και η διάδοση μιας πλατφόρμας γνώσεων και καλών πρακτικών, που θα απευθύνεται σε όλους τους νέους και τις οργανώσεις που θέλουν να δημιουργήσουν το δικό τους web radio.

 

The programming exercise of the Broadcasting Europe project continues

After the first meeting about the European project «Broadcasting Europe, incubation of social enterprise projects in the media sector» that took place last May in Putignano, the 7 partners continued the work of sharing and planning, which will allow the start of activities immediately after the summer. The project is co-funded by the Erasmus plus program, and involves APS Warrols, as project leader, RadioJP Association and Liceo Majorana Laterza from Italy, and 4 other non-profit European youth organizations and school: Asociación Building Bridges (Spain), Europe4Youth (Poland), Geniko Lykeio Agios Nikolaos (Greece), You in Europe (Greece). Warrols and RadioJP associations will be involved in supporting the other organizations in replicating the creation of nonprofit web radios, run by young volunteers and young members of the organization’s staff or students, in each of the mentioned countries; the finale aim of the project will be the creation of a European network of youth and non-profit web radios and the launch of a learning sharing platform to support young and non-profit organizations that want to create new web radios.