Όταν το να περνάς καλά αποκτά πολύ σοβαρές διαστάσεις ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε ένα Erasmus+ πρόγραμμα…. Αν πάλι νιώθεις ότι το κεφάλι σου “φουλάρει” από γνώσεις και μεθόδους γύρω από την μη τυπική εκπαίδευση ξέρεις ότι πήγες σε ένα Training Course.

Εμάς η μοίρα (για τις ανάγκες αυτού του ημερολογίου θα την αποκαλέσουμε “You in Europe”) μας βρήκε στο Βερολίνο, σε ένα Youth Center στην περιοχή Grunewald, μαζί με άλλους 25 “συμπολίτες” (γιατί πώς αλλιώς να αποκαλέσεις έναν Ευρωπαίο…?) έτοιμους για Δράμα και Impro.

Κατά τις 11 ημέρες που περάσαμε στο πρόγραμμα είχαμε την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε ότι υπήρχε θαμμένο από το υποκριτικό μας ταλέντο και να το εκθέσουμε στην διάθεση της ομάδας. Το κλίμα που δημιουργήθηκε με αφορμή τις δραστηριότητες γνωριμίας και την συνεργατική λογική με την οποία διαπνέονται οι μη τυπικές μέθοδοι εκπαίδευσης διαμόρφωσε το πιο εύφορο έδαφος για την ενεργή συμμετοχή όλου του γκρούπ αλλά και για να μάθουμε με τον πιο αποτελεσματικό (τουτέστιν βιωματικό) τρόπο τί σημαίνει στην πράξη “Youth Work”.

Αν αναρωτιέστε λοιπόν πώς να κάνετε 25 νέους με τελείως διαφορετικό πολιτισμικό background να μην θέλουν να φύγουν από ένα πρόγραμμα στο οποίο δεν θέλαν να σταματήσουν να μαθαίνουν, να εργάζονται και να συνεργάζονταi. Kάντε like στην σελίδα #ImproActionhttps://www.facebook.com/IMPROaction/  και δείτε το toolbox που δημιουργήσαμε με όλα τις δραστηριότητες που μπορείτε να υλοποιήσετε όταν απευθύνεστε σε νέους (και όχι μόνο!).

Η ευκαιρία αυτή έχει υπάρξει μοναδική για μας και ελπίζουμε να έχουν την τύχη να την βιώσουν περισσότεροι “Youth Workers”, κάνοντας ουσιαστικά ένα άνοιγμα για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη…

Ιριλένα, Κωνσταντίνος, Χρύσα

 

3,2,1… IMPROaction!!!!! V.2 edition 😉

When you have fun and everything is going more than you expected, then you know that you are in an Erasmus+ program… Moreover If you still feel that your head “is getting foul” with the new information and new methods of non-formal education you know that you went to a Trainning Course.

Our destiny (for the needs of this calendar we will call it “You in Europe”) supported us to meet in Berlin, in a Youth Center in the green area of Grunewald, together with 25 other “fellow citizens” (how else you could call a European fellow…?) very well prepared for Drama Theatre and Impro Action.

During the 10 days of the Training course we had the opportunity to unbox our hidden hypocritical talent and to put it in the service of our team. The atmosphere that had been created by the energizing activities and the cooperation in the format of non-formal education methods were inspired us and enabled us to participate actively. Also we learnt what in practice mean “Youth Work” in the most effective (hence experiential) way.

So if you’re wondering how to make 25 young people with a totally different cultural background to not want a program to finish or to not want to stop learning, working and working… like us on the  #ImproAction: facebook page

https://www.facebook.com/IMPROaction/ and find out the toolbox that we have created with all the activities from the training course that you can use when you work with young people (and not only!).

Irilena, Konstantinos, Chrysa