Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την Ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ΄17-27»

2η Συνάντηση Θεσσαλονίκη 10 Ιανουαρίου 2017

Το You In Europe δεν θα μπορούσε να λείψει από μια τόσο σημαντική διαδικασία όπως αυτή της διαμόρφωσης της στρατηγικής για τη νεολαία της χώρας την οποία υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς στη Θεσσαλονίκη.

Νεανικές φωνές, καινοτόμες ιδέες, καλές πρακτικές, βρήκαν γόνιμο έδαφος να καταγραφούν και να βοηθήσουν να βρεθεί ο σωστός δρόμος που θα απελευθερώσει τους νέους από τα “πρέπει” της εποχής και θα τους δώσει ευκαιρία να κάνουν τα “θέλω” τους εργαλεία για να βρουν καινούργιους δρόμους δημιουργίας, δράσης και ανάπτυξης.

Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα και μαζί!