Τo You in Europe, εταίρος στη Δράση KA2 του προγράμματος Erasmus+ «ΜΙ.Ν.Ε- Migrants Not Excluded» συμμετείχε στη Διεθνή Δράση Κατάρτισης (International Training Activity) που διοργανώθηκε από τις 24  έως  τις 30 Απριλίου στην πόλη Kumanovo  στην Π.Γ.Δ.Μ, υπό τον συντονισμό του Ιταλικού κοινωνικού συνεταιρισμού « Co.Ge.S don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale «.
Η Δράση ΚΑ2 Erasmus+ «MI.N.EMigrants Not Excluded« αποτελεί ένα 18μηνο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι 9 κοινωνικοί και δημόσιοι φορείς από Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία, Π.Γ.Δ.Μ, Πορτογαλία, Ηνωμένο βασίλειο και Ελλάδα. Η παραπάνω Στρατηγική Σύμπραξη στοχεύει στη χάραξη διαύλων επικοινωνίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, καθώς και στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της υποστήριξης, εμψύχωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Η ελληνική ομάδα που ταξίδεψε στην Π.Γ.Δ.Μ παρουσίασε την καλή πρακτική “Get in my position” η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην προσπάθεια ενσωμάτωσης των προσφύγων με αμοιβαίο σεβασμό. Επίσης παρουσιάστηκε συνοπτικά η γενικότερη αυθόρμητη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους πρόσφυγες ιδιαίτερα κατά την κορύφωση της προσφυγικής κρίσης το 2015-2016 αποσπώντας τα συγχαρητήρια όλων των συμμετεχόντων για την σχεδόν καθολική θετική ανταπόκριση του ελληνικού λαού στο δράμα των προσφύγων.
Ο Λιθουανικός οργανισμός Artscape παρουσίασε την καλή πρακτική του θεατρικού παιχνιδιού στους πρόσφυγες που καταφεύγουν στην Λιθουανία και στην πλειοψηφία τους αποτελούν θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, ενώ ο Γερμανικός οργανισμός Arbeit und Leben παρουσίασε τις καλές πρακτικές που έχει θεσπίσει το γερμανικό Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Σημαντικό κομμάτι της συνάντησης ήταν ο συζητήσεις που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις όπου υπήρξε πραγματικά γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών στο αντικείμενο. Τέλος όλοι ο συμμετέχοντες επισκέφτηκαν οργανωμένο καταυλισμό προσφύγων στον οποίο διέμεναν ελάχιστοι λόγω της επαναπροώθησής τους στην Ελλάδα. Το You in Europe ευχαριστεί  τον συντονιστή εταίρο C.I.D από την Π.Γ.Δ.Μ για την  διοργάνωση καθώς και όλους τους συμμετέχοντες  για τον επαγγελματισμό και τη δημιουργική τους συνεισφορά σε αυτήν την πραγματικά αξιόλογη εμπειρία προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής και ουσιαστικής κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων. Επόμενος «σταθμός» η 2η Διεθνής Δράση Κατάρτισης εδώ στην Ελλάδα στα Νέα Μουδανιά από τις 10-15 Ιουνίου 2017.