Η Α.Μ.Κ.Ε You in Europe, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Mobility for Inclusion- Transnational and interregional training mobility pathways και σε συνεργασία με τον Ιταλικό οργανισμό “Co.Ge.S don Lorenzo Milani Societa Cooperativa Sociale”, φιλοξενεί δύο δικαιούχους Α.Μ.Ε.Α. με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Από τις 11 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου, οι κυρίες Elena Angleti και Marina Grizzeti από τη Βενετία, θα συμμετάσχουν σε δράσεις κατάρτισης βασικών δεξ ιοτήτων πληροφορικής και της Αγγλικής γλώσσας, σε πρωτοβουλίες προώθησης της ιδέας της κινητικότητας και του εθελοντισμού καθώς και σε συναντήσεις με τοπικούς φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής τους ένταξης ως Α.Μ.Ε.Α, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι δυο δικαιούχοι θα οργανώσουν δράσεις προβολής της περιοχής τους σε ομάδες της τοπικής κοινωνίας (εκπαιδευτικά ιδρύματα, πολιτιστικούς φορείς κλπ) θα συναντηθούν και θα ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και καλές πρακτικές πάνω στην κοινωνική ενσωμάτωση των Α.Μ.Ε.Α. με δομές φιλοξενίας και στήριξης Α.Μ.Ε.Α, και θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον πολιτισμό και την ιστορία της Χαλκιδικής και της Μακεδονίας γενικότερα.