Στην μέχρι τώρα πορεία μας, έχουμε συνεργαστεί με σημαντικούς και αξιόπιστους εταίρους από όλη την Ευρώπη, τόσο σε προγράμματα Erasmus+ όσο και σε άλλες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως το Europe for Citizens, Creative Europe κ.α. ενώ στόχος μας είναι η επέκταση σε διασυνοριακές συνεργασίες και δραστηριότητες.