Ξεκινώντας από την αρχή ότι «η γνώση είναι δύναμη», το You in Europe έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με σημαντικούς εταίρους από όλη την Ευρώπη και συμμετέχει σε στρατηγικές συμπράξεις και forum, σχεδιάζοντας εργαλεία και καλές πρακτικές που αποσκοπούν:

  • στη βελτίωση των δεξιοτήτων, των νέων αλλά και των ενηλίκων
  • στην ευκολότερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας
  • στην ενδυνάμωση και εμψύχωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την    πρόσφορη συμμετοχή τους στην κοινωνία
  • στην ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής ως μέσο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
3 Ιουνίου 20223 Ιουνίου 2022

KA2 «Sew The Future»: «Eco Entrepreneurship» TC in Thessaloniki, Greece

SEW THE FUTURE Thessaloniki TC. Στην Θεσσαλονίκη συναντηθήκαμε από τις 23 έως τις 31 Μαΐου για να κλείσουμε τον κύκλο των σεμιναρίων κατάρτισης της Στρατηγικής σύμπραξης με τίτλο  “Sew the Future”της Βασικής Δράσης 2 του [...]

5 Απριλίου 20225 Απριλίου 2022

TC Improvenglish in Athens! Because play is the shorter way to knowledge!

Παίζοντας μαθαίνεις πάντοτε καλύτερα!!!" Αν κάτι μπορούμε να προσυπογράψουμε όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας με τη Μη Τυπική Εκπαίδευση, είναι η παραπάνω αλήθεια! Πώς μπορείς να διδάξεις Αγγλικά (ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα) σε ενήλικες, πέρα [...]

Load More Posts