Ξεκινώντας από την αρχή ότι «η γνώση είναι δύναμη», το You in Europe έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας με σημαντικούς εταίρους από όλη την Ευρώπη και συμμετέχει σε στρατηγικές συμπράξεις και forum, σχεδιάζοντας εργαλεία και καλές πρακτικές που αποσκοπούν:

  • στη βελτίωση των δεξιοτήτων, των νέων αλλά και των ενηλίκων
  • στην ευκολότερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας
  • στην ενδυνάμωση και εμψύχωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την    πρόσφορη συμμετοχή τους στην κοινωνία
  • στην ενίσχυση της εθελοντικής συμμετοχής ως μέσο απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
27 Απριλίου 202327 Απριλίου 2023

MAP KA2: Χαρτογραφώντας την ενεργό συμμετοχή των νέων, στο όμορφο Brasov της Ρουμανίας!

Το You in Europe συμμετείχε στο 4ήμερο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στο Brasov της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής σύμπραξης μικρής κλίμακας (Small Scale KA2 Erasmus+) με τίτλο M,A.P: motivating active participation! 6 στελέχη και 6 νέοι [...]

26 Απριλίου 202326 Απριλίου 2023

KA3 Get the Net: Εναρκτήρια συνάντηση για το πρόγραμμα δικτύωσης με θέμα την ενδυνάμωση των νέων.

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 η εναρκτήρια συνάντηση για το έργο “Get the Net”, το οποίο χρηματοδοτείται από την βασική δράση 3 του προγράμματος Erasmus+ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο αφορά την ανάγκη [...]

Load More Posts